Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej - etap II; od słupa Nr 90/D4 do 69/J$ : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektr. dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych. : zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Budowa chodników w miejscowości Orzechówka i Wola Jasienicka"  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodników w miejscowosci Orzechówka i Wola Jasienicka  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - na wykonanie 3-ech odcinków oświetlenia ulicznego w m. Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup autobusu  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - opracowanie dokumentaacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o przetargu nieogranczonym na dostawę autobusu do ŚDS Blizne : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zad. 1 Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 2030R w m. Orzechówka, zad. 2. Przebudowa drogi powiat. Nr 1962 R w m. Wola Jasienicka. : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego - 3 odcinki - na terenie gminy Jasienica Rosielna : ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej - Kredyt 300 000 zł : Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania - plenerowe place fitness w gminie Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowę drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz w m Jasienica Ros. km 0+000 -0+500" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Udzielenie kredytu w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach planowanego deficytu budżetowego" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna" : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - kredyt bankowy "Nowoczesny rozwój placówek .... : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej - PSZOK  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115809 R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz dz. nr ewid. 1082/7 w m. Jasienica Rosielna km 0+000-0+500  : Ogłoszenie o unieważnieniu przetar. na "Przebud. istn. drogi, chodnika celem wyk. ścieżki rowerowej w m. Bliznem. : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 -0+960 w m. Blizne" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb PSZOK w m. Blizne, gmina Jasienica Rosielna" : Ogłoszenie o przetargu nieogr. na "Przebudowę istn. przejazdu, drogi i chodnika w celu wykonania ścieżki rowerowej w m. Blizne  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu w wysokości 451 000zł z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia pn. "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych dzięki inwestycjom.... : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna" : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym dla zadania pn: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna" : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasienica Rosielna"  : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Część2-Dostawa i montaż laptopów do Zespłu Szkół w Bliznem w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki ... : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego wramach projektu Nowoczesny rozwój ... - część 1  : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna" : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażaenie" : Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania: "Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek ośwaitowych w gminie Jasienica Rosielna dzieki inwes.... : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym II na "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77" : Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77" : Ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozówj placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom .. : Ogłoszenie o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek ośwaitowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyp.- część 3" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77" : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek ośwaitowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie"  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Dostawa i montaż platformy pionowej kabinowej do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w budynku ŚDS w Bliznem  : Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na dostawę i montaż platformy pionowej kabinowej do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w budynku Środowiskowym Domu Sam.w Bliznem : Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadania: "Przebudowę drogi nr 2892 Łącznik-Na Dudki w m. Jasienica Ros" oraz na "Przebudowę drogi nr 2391 Blizne-Gołaszówka" : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej dla zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jas. Ro : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działki łącznie z zabudową w miejscowości Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 2892 Łącznik-Na Dudki w m. Jasienica Rosielna" oraz na "Przebudowę drogi gminnej nr 2391 Blizne-Gołaszówka w m. Blizne" : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Część 4 Termomodernizacja budynku OSP Wola Jasienicka : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na tereni gminy Jasienica Rosielna - część 2 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielne : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna - część 3 Termomodernizacja budynku Agronomówka w m. Jasienica Ros. : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna - część 1 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Orzechówce  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Budowa przyłacza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1". : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna" : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (licytacji elektronicznej) na zakup energii elektrycznej. : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1. : Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna" - część 2 : Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna" : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę drogi gminnej Zagroda w m. Blizne : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej Zagroda w m. Blizne : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działki łącznie z zabudową w miejscowości Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej" : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i montaż wyposażenia dla rozbudowanego budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej" : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę pomocy dydaktycznych, papierniczych, piśmienniczych na potrzeby projektu: "Równy start w przyszłość" w Przedszkolu w Bliznem : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa wodociagu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne" : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu : usługi edukacyjne-prowadzenie zajęć dodatkowych w raamch projektu:"Równy start w przyszłość" w Przedszkolu w Bliznem : Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne : Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym na zakup i montaż wyposażenia dla rozbudowanego budynku administarcyjnego w Jasienicy Rosielnej  : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: "Równy start w przyszłość" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty adaptacyjne w przedszkolu w Bliznem w ramach projektu: "Równy start w przyszłość" : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na usługi edukacyjne - prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu w Bliznem w ramach realizacji projektu pt. „Równy start w przyszłość” : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych, papierniczych i piśmienniczych na potrzeby realizacji projektu "Równy start w przyszłość" w Przedszkolu w Bliznem : Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaz działki w m. Orzechówka : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej "Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blzine " - część I Studnie wiercone  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość" : Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym ustnym na sprzedaz działki łącznie z zabudowa w miejscowości Jasienica Rosielna  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne” : Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Orzechówce  : Odpowiedzi na zapytania do przetargu na "Budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne" : Odpowiedzi na zapytanie do przetargu na "Budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne" : Przetarg nieograniczony na: "Budowę wodociagu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne : Ogloszenie o sprzedazy działki dgr1743/3 w m. Orzechówka : Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Remont drogi gminnej Nr 4204 Łącznik - k. Piątka w m. Blizne. : Przetarg na remont drogi gminnej nr 4204 Blizne - Łącznik k. Piątka : Przetarg nieograniczony na usługę: „Udzielenie kredytu w wysokości 2.818.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Jasienica Rosielna oraz spłatę wcześniej zaciągniętyc : Ogłoszenie o sprzedaży dgr 538 w m. Orzechówka : Przetarg na: Wykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012 : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 98271 w m. Blizne : Ogłoszenie o sprzedaży dgr 538 w m. Orzechówka - odwołane ( patrz załacznik) : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Remont dróg gminnych Gołasżówka Blizne i k. Bolka w m. Orzechówka. : Przetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 : Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Gołaszówka Blizne i k. Bolka w m. Orzechówka : Ogłoszenie o sprzedaży dgr 10274 w m. Blizne : Ogłoszenie o sprzedaży dgr 2001-2 w m. Orzechówka : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej. : Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej. : Ogłoszenie o sprzedaży dgr 2946 w m. Orzechówka : Ogłoszenie o sprzedaży dgr 2001-2 w m. Orzechówka : Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inw. przy rozbudowie budynku adminnistracyjnego w Jasienicy Ros. : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę materiałów dydaktycznych, papierniczych i pismienniczych na potrzeby realizacji projektu " Szansa dla każdego..." -Indywidualizacja nauczania.. : Przetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros." : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów dydaktycznych, papierniczych i piśmienniczych na potrzeby realizacji projektu "Szansa dla każdego"... : Ogloszenie Wojta Gminy - przetarg na dzierzawę dgr 2000, 1999, 20013 w m. Orzechówka : Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży dgr 10937 w m. Orzechówka : Ogłoszenie Wójta Gminy - przetarg dzierżawa działek nr. 1019-4, 1030-13, 1016-1 w m. Jasenica R : Ogłoszenie Wójta Gminy - przetarg na dzierżawę działek nr 1864,1905,30915,..... w m.Blizne : Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie pozalekcyjnych zajeć dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Szansa dla każdego..." Indywidualizacja nauczania w klasach I-III : Unieważnienie II przetargu na wykonanie boisk sportowych kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna : Przetarg ustny na sprzedaż dgr 3052-2 w m. Orzechowka : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystaniejszej na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej - II przetarg  : Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: „Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna” : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „Przebudowa sali narad w budynku administracyjnym Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe.” : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup imontaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej - II przetarg : Sprostowanie do przetargu na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu LUdowego w Woli Jasienickiej  : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej  : Odpowiedź na zapytanie do przetargu na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna  : Odpowiedź na zapytanie do przetargu na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna  : Unieważnienie przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna : Sprostowanie do przetargu na zadanie: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna  : Odpowiedź do zapytania do ogłoszonego przetargu na zadanie: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Jasienica Rosielna" : Wydłużenie terminu składania ofert do ogłoszonego przetargu na zadanie: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Jasienica Rosielna : Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja dojazdu i dojścia do przewiązki łączącej budynek szkoły i salę gimnastyczną w miejscowości Jasienica Rosielna”. : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:"Kultura sport i zabawa-...", zadanie 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Jasienicka. : Ogłoszenie o przeatrgu WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postęp. "Kultura, sport i zabawa - to w Gminie podstawa" - dot. zad. 1 i zad. 2 : Sprostowanie do przetargu pn: "Kultura , sport i zabawa - to w Gminie podstawa" - dot. zadania 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego  : Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postęp„Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospo : Unieważnienie przetargu p.n. „Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa..."– Dot. Zadania nr 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego. : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa – ... " - dotyczy zadania 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego i termomode : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "„Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa – utwardzenie placów przy obiektach rekreacyjnych, budowa boiska wielof. i termomodernizacja budynku OSP" : Przetarg nieograniczony "Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica R. poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych i niedokończonych obiektów"
Liczba pozycji: 144
1.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej
2.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym; "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej płosina Dolna w Jasienicy Rosielnej - etap II; od słupa Nr 90/D4 do 69/J$
3.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna
4.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Jasienica Rosielna
5.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektr. dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych
6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Jasienica Rosielna i jednostek organizacyjnych.
7.zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Budowa chodników w miejscowości Orzechówka i Wola Jasienicka"
8.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodników w miejscowosci Orzechówka i Wola Jasienicka
9.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - na wykonanie 3-ech odcinków oświetlenia ulicznego w m. Jasienica Rosielna
10.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup autobusu
11.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - opracowanie dokumentaacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna
12.Ogłoszenie o przetargu nieogranczonym na dostawę autobusu do ŚDS Blizne
13.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zad. 1 Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 2030R w m. Orzechówka, zad. 2. Przebudowa drogi powiat. Nr 1962 R w m. Wola Jasienicka.
14.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego - 3 odcinki - na terenie gminy Jasienica Rosielna
15.ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej - Kredyt 300 000 zł
16.Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania - plenerowe place fitness w gminie Jasienica Rosielna
17.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowę drogi gminnej Nr 115809R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz w m Jasienica Ros. km 0+000 -0+500"
18.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Udzielenie kredytu w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach planowanego deficytu budżetowego"
19.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna"
20.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - kredyt bankowy "Nowoczesny rozwój placówek ....
21.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej - PSZOK
22.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115809 R Droga Miasteczko do Koziarz Eugeniusz dz. nr ewid. 1082/7 w m. Jasienica Rosielna km 0+000-0+500
23.Ogłoszenie o unieważnieniu przetar. na "Przebud. istn. drogi, chodnika celem wyk. ścieżki rowerowej w m. Bliznem.
24.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 -0+960 w m. Blizne"
25.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna
26.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę dwóch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb PSZOK w m. Blizne, gmina Jasienica Rosielna"
27.Ogłoszenie o przetargu nieogr. na "Przebudowę istn. przejazdu, drogi i chodnika w celu wykonania ścieżki rowerowej w m. Blizne
28.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie kredytu w wysokości 451 000zł z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia pn. "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych dzięki inwestycjom....
29.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej Nr 115820 R Blizne - Orzechówka w km 0+000 - 0+960 w m. Blizne
30.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna"
31.Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym dla zadania pn: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna"
32.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasienica Rosielna"
33.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Część2-Dostawa i montaż laptopów do Zespłu Szkół w Bliznem w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki ...
34.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego wramach projektu Nowoczesny rozwój ... - część 1
35.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77"
36.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna"
37.Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażaenie"
38.Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania: "Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozwój placówek ośwaitowych w gminie Jasienica Rosielna dzieki inwes....
39.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym II na "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77"
40.Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77"
41.Ogloszenie o przetargu nieograniczonym "Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu: Nowoczesny rozówj placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom ..
42.Ogłoszenie o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek ośwaitowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyp.- część 3"
43.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr dz. ewid. 8004 Droga - Nogajowska w m. Blizne w km 0+000 - 0+252,77"
44.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek ośwaitowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie"
45.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania: "Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie"
46.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Dostawa i montaż platformy pionowej kabinowej do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w budynku ŚDS w Bliznem
47.Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na dostawę i montaż platformy pionowej kabinowej do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w budynku Środowiskowym Domu Sam.w Bliznem
48.Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadania: "Przebudowę drogi nr 2892 Łącznik-Na Dudki w m. Jasienica Ros" oraz na "Przebudowę drogi nr 2391 Blizne-Gołaszówka"
49.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej dla zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jas. Ro
50.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działki łącznie z zabudową w miejscowości Jasienica Rosielna
51.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 2892 Łącznik-Na Dudki w m. Jasienica Rosielna" oraz na "Przebudowę drogi gminnej nr 2391 Blizne-Gołaszówka w m. Blizne"
52.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Część 4 Termomodernizacja budynku OSP Wola Jasienicka
53.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna-Term. budynku Zespołu Szkół Jasienicy Rosielnej
54.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na tereni gminy Jasienica Rosielna - część 2 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielne
55.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna - część 3 Termomodernizacja budynku Agronomówka w m. Jasienica Ros.
56.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna - część 1 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Orzechówce
57.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Budowa przyłacza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1".
58.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jasienica Rosielna"
59.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (licytacji elektronicznej) na zakup energii elektrycznej.
60.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasienica Rosielna
61.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza elektrycznego SN 15 kV do stacji uzdatniania wody Blizne 1.
62.Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna" - część 2
63.Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej dla jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Jasienica Rosielna
64.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna"
65.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przebudowę drogi gminnej Zagroda w m. Blizne
66.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty elektroenergetyczne w gminie Jasienica Rosielna
67.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jasienica Rosielna
68.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej Zagroda w m. Blizne
69.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działki łącznie z zabudową w miejscowości Jasienica Rosielna
70.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej"
71.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i montaż wyposażenia dla rozbudowanego budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej
72.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"
73.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania: "Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej"
74.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę pomocy dydaktycznych, papierniczych, piśmienniczych na potrzeby projektu: "Równy start w przyszłość" w Przedszkolu w Bliznem
75.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa wodociagu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne"
76.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu : usługi edukacyjne-prowadzenie zajęć dodatkowych w raamch projektu:"Równy start w przyszłość" w Przedszkolu w Bliznem
77.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne
78.Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym na zakup i montaż wyposażenia dla rozbudowanego budynku administarcyjnego w Jasienicy Rosielnej
79.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: "Równy start w przyszłość"
80.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty adaptacyjne w przedszkolu w Bliznem w ramach projektu: "Równy start w przyszłość"
81.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na usługi edukacyjne - prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu w Bliznem w ramach realizacji projektu pt. „Równy start w przyszłość”
82.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych, papierniczych i piśmienniczych na potrzeby realizacji projektu "Równy start w przyszłość" w Przedszkolu w Bliznem
83.Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaz działki w m. Orzechówka
84.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytsniejszej "Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blzine " - część I Studnie wiercone
85.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn: Równy start w przyszłość"
86.Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym ustnym na sprzedaz działki łącznie z zabudowa w miejscowości Jasienica Rosielna
87.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”
88.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Orzechówce
89.Odpowiedzi na zapytania do przetargu na "Budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne"
90.Odpowiedzi na zapytanie do przetargu na "Budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne"
91.Przetarg nieograniczony na: "Budowę wodociagu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne
92.Ogloszenie o sprzedazy działki dgr1743/3 w m. Orzechówka
93.Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna
94.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Remont drogi gminnej Nr 4204 Łącznik - k. Piątka w m. Blizne.
95.Przetarg na remont drogi gminnej nr 4204 Blizne - Łącznik k. Piątka
96.Przetarg nieograniczony na usługę: „Udzielenie kredytu w wysokości 2.818.000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Jasienica Rosielna oraz spłatę wcześniej zaciągniętyc
97.Ogłoszenie o sprzedaży dgr 538 w m. Orzechówka
98.Przetarg na: Wykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach budowy kompleksu, MOJE BOISKO - ORLIK 2012
99.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 98271 w m. Blizne
100.Ogłoszenie o sprzedaży dgr 538 w m. Orzechówka - odwołane ( patrz załacznik)
101.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Remont dróg gminnych Gołasżówka Blizne i k. Bolka w m. Orzechówka.
102.Przetarg na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH PRZY WIEJSKIM DOMU LUDOWYM W ORZECHÓWCE W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
103.Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Gołaszówka Blizne i k. Bolka w m. Orzechówka
104.Ogłoszenie o sprzedaży dgr 10274 w m. Blizne
105.Ogłoszenie o sprzedaży dgr 2001-2 w m. Orzechówka
106.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej.
107.Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej.
108.Ogłoszenie o sprzedaży dgr 2946 w m. Orzechówka
109.Ogłoszenie o sprzedaży dgr 2001-2 w m. Orzechówka
110.Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inw. przy rozbudowie budynku adminnistracyjnego w Jasienicy Ros.
111.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostwę materiałów dydaktycznych, papierniczych i pismienniczych na potrzeby realizacji projektu " Szansa dla każdego..." -Indywidualizacja nauczania..
112.Przetarg nieograniczony "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jas. Ros."
113.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów dydaktycznych, papierniczych i piśmienniczych na potrzeby realizacji projektu "Szansa dla każdego"...
114.Ogloszenie Wojta Gminy - przetarg na dzierzawę dgr 2000, 1999, 20013 w m. Orzechówka
115.Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży dgr 10937 w m. Orzechówka
116.Ogłoszenie Wójta Gminy - przetarg dzierżawa działek nr. 1019-4, 1030-13, 1016-1 w m. Jasenica R
117.Ogłoszenie Wójta Gminy - przetarg na dzierżawę działek nr 1864,1905,30915,..... w m.Blizne
118.Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie pozalekcyjnych zajeć dydaktycznych w ramach projektu systemowego "Szansa dla każdego..." Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
119.Unieważnienie II przetargu na wykonanie boisk sportowych kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna
120.Przetarg ustny na sprzedaż dgr 3052-2 w m. Orzechowka
121.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystaniejszej na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej - II przetarg
122.Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: „Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna”
123.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „Przebudowa sali narad w budynku administracyjnym Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe.”
124.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej
125.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup imontaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej - II przetarg
126.Sprostowanie do przetargu na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu LUdowego w Woli Jasienickiej
127.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i montaż wyposażenia do budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem oraz budynku Domu Ludowego w Woli Jasienickiej
128.Odpowiedź na zapytanie do przetargu na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna
129.Odpowiedź na zapytanie do przetargu na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna
130.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK 2012 w m. Jasienica Rosielna
131.Unieważnienie przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna
132.Sprostowanie do przetargu na zadanie: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik w m. Jasienica Rosielna
133.Odpowiedź do zapytania do ogłoszonego przetargu na zadanie: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Jasienica Rosielna"
134.Wydłużenie terminu składania ofert do ogłoszonego przetargu na zadanie: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w m. Jasienica Rosielna
135.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja dojazdu i dojścia do przewiązki łączącej budynek szkoły i salę gimnastyczną w miejscowości Jasienica Rosielna”.
136.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:"Kultura sport i zabawa-...", zadanie 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wola Jasienicka.
137.Ogłoszenie o przeatrgu WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO -ORLIK
138.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postęp. "Kultura, sport i zabawa - to w Gminie podstawa" - dot. zad. 1 i zad. 2
139.Sprostowanie do przetargu pn: "Kultura , sport i zabawa - to w Gminie podstawa" - dot. zadania 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego
140.Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postęp„Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospo
141.Unieważnienie przetargu p.n. „Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa..."– Dot. Zadania nr 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego.
142.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa – ... " - dotyczy zadania 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego i termomode
143.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "„Kultura, sport i zabawa – to w Gminie podstawa – utwardzenie placów przy obiektach rekreacyjnych, budowa boiska wielof. i termomodernizacja budynku OSP"
144.Przetarg nieograniczony "Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica R. poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych i niedokończonych obiektów"
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «