Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Referat Administracyjny i Spraw Społecznych
Liczba pozycji: 4
1.Obsługa informatyczna
2.Sekretariat
3.Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
4.Ewidencja ludności i dowody osobiste
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «