Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin731224
Liczba odwiedzin w tym roku22047
Liczba odwiedzin w tym miesiącu1436
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym63

Dane szczegółowe
Wójt13774
Sekretarz Gminy10755
Skarbnik Gminy10721
Przewodniczący Rady10192
Rada Gminy12122
Komisje10379
Statut7701
Regulamin7590
Protokoły sesji Rady Gminy14162
Uchwały19901
Strategia rozwoju8406
Jednostki Organizacyjne11154
Budżet9481
Przetargi241698
Formularze8701
Oświadczenia majątkowe14486
Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)91903
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 7245
Zarządzenia Wójta Gminy10262
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-20136568
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych5612
Ochrona Środowiska10568
Elektroniczna Skrzynka Podawcza5690
Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał 9037
Plany Odnowy Miejscowości na lata 2008-20156180
Rejestry, ewidencje, archiwa5710
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze23006
Informacje nieudostępnione5401
Udostępnianie informacji publicznej6357
Protokoły kontroli5640
Planowanie przestrzenne4165
Prawo miejscowe3457
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20113780
System gospodarowania odpadami komunalnymi4432
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.2916
Wybory samorządowe 20149530
Wybory Prezydenta RP - 2015 rok2825
Wybory ławników na kadencję 2016-20192397
Strategia Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 20242452
Referendum ogólnokrajowe 20152304
Wybory do Sejmu i Senatu 20152577
Konsultacje społeczne1615
Referat Administracyjny i Spraw Społecznych9817
Referat Budżetu i Finansów9103
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy9750
Radca Prawny8074
Pracownicy obsługi5335
Referat Podatków i Opłat Lokalnych3830
Urząd Stanu Cywilnego2674
Referat Oświaty 2195

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «