Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin766585
Liczba odwiedzin w tym roku7010
Liczba odwiedzin w tym miesiącu853
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym35

Dane szczegółowe
Wójt14533
Sekretarz Gminy11482
Skarbnik Gminy11336
Przewodniczący Rady10865
Rada Gminy12845
Komisje11115
Statut8320
Regulamin8166
Protokoły sesji Rady Gminy14732
Uchwały20755
Strategia rozwoju8957
Jednostki Organizacyjne11818
Budżet10196
Przetargi244154
Formularze9528
Oświadczenia majątkowe15322
Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)94286
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 7945
Zarządzenia Wójta Gminy11006
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-20137091
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych6190
Ochrona Środowiska11366
Elektroniczna Skrzynka Podawcza6220
Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał 9694
Plany Odnowy Miejscowości na lata 2008-20156692
Rejestry, ewidencje, archiwa6245
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze23726
Informacje nieudostępnione5929
Udostępnianie informacji publicznej6871
Protokoły kontroli6167
Planowanie przestrzenne5148
Prawo miejscowe3990
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114300
System gospodarowania odpadami komunalnymi4992
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.3422
Wybory samorządowe 201410474
Wybory Prezydenta RP - 2015 rok3366
Wybory ławników na kadencję 2016-20192974
Strategia Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 20243036
Referendum ogólnokrajowe 20152836
Wybory do Sejmu i Senatu 20153126
Konsultacje społeczne2127
Referat Administracyjny i Spraw Społecznych10542
Referat Budżetu i Finansów9694
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy10368
Radca Prawny8649
Pracownicy obsługi5896
Referat Podatków i Opłat Lokalnych4437
Urząd Stanu Cywilnego3283
Referat Oświaty 2779

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «