Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin724257
Liczba odwiedzin w tym roku15080
Liczba odwiedzin w tym miesiącu1269
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym7

Dane szczegółowe
Wójt13633
Sekretarz Gminy10651
Skarbnik Gminy10612
Przewodniczący Rady10077
Rada Gminy12004
Komisje10290
Statut7637
Regulamin7520
Protokoły sesji Rady Gminy14092
Uchwały19726
Strategia rozwoju8337
Jednostki Organizacyjne11039
Budżet9400
Przetargi240146
Formularze8589
Oświadczenia majątkowe14376
Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)90502
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 7188
Zarządzenia Wójta Gminy10175
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-20136507
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych5552
Ochrona Środowiska10384
Elektroniczna Skrzynka Podawcza5629
Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał 8941
Plany Odnowy Miejscowości na lata 2008-20156123
Rejestry, ewidencje, archiwa5644
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze22890
Informacje nieudostępnione5345
Udostępnianie informacji publicznej6287
Protokoły kontroli5569
Planowanie przestrzenne4109
Prawo miejscowe3405
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20113711
System gospodarowania odpadami komunalnymi4357
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.2859
Wybory samorządowe 20149393
Wybory Prezydenta RP - 2015 rok2770
Wybory ławników na kadencję 2016-20192332
Strategia Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 20242382
Referendum ogólnokrajowe 20152248
Wybory do Sejmu i Senatu 20152518
Konsultacje społeczne1557
Referat Administracyjny i Spraw Społecznych9724
Referat Budżetu i Finansów9028
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy9685
Radca Prawny7982
Pracownicy obsługi5273
Referat Podatków i Opłat Lokalnych3751
Urząd Stanu Cywilnego2598
Referat Oświaty 2116

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «