Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin787826
Liczba odwiedzin w tym roku13300
Liczba odwiedzin w tym miesiącu1338
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym52

Dane szczegółowe
Wójt14976
Sekretarz Gminy11914
Skarbnik Gminy11755
Przewodniczący Rady11288
Rada Gminy13308
Komisje11532
Statut8759
Regulamin8561
Protokoły sesji Rady Gminy15223
Uchwały21287
Strategia rozwoju9340
Jednostki Organizacyjne12265
Budżet10603
Przetargi244826
Formularze9934
Oświadczenia majątkowe15799
Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)94803
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 8408
Zarządzenia Wójta Gminy11414
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-20137451
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych6634
Ochrona Środowiska11896
Elektroniczna Skrzynka Podawcza6674
Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał 10186
Plany Odnowy Miejscowości na lata 2008-20157080
Rejestry, ewidencje, archiwa6621
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze24161
Informacje nieudostępnione6292
Udostępnianie informacji publicznej7239
Protokoły kontroli6583
Planowanie przestrzenne5749
Prawo miejscowe4359
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114647
System gospodarowania odpadami komunalnymi5369
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.3770
Wybory samorządowe 201410977
Wybory Prezydenta RP - 2015 rok3779
Wybory ławników na kadencję 2016-20193335
Strategia Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 20243417
Referendum ogólnokrajowe 20153199
Wybory do Sejmu i Senatu 20153510
Konsultacje społeczne2495
Referat Administracyjny i Spraw Społecznych10983
Referat Budżetu i Finansów10074
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy10739
Radca Prawny9056
Pracownicy obsługi6264
Referat Podatków i Opłat Lokalnych4841
Urząd Stanu Cywilnego3674
Referat Oświaty 3183

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «