Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin770319
Liczba odwiedzin w tym roku10744
Liczba odwiedzin w tym miesiącu473
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym12

Dane szczegółowe
Wójt14614
Sekretarz Gminy11550
Skarbnik Gminy11405
Przewodniczący Rady10938
Rada Gminy12934
Komisje11186
Statut8397
Regulamin8230
Protokoły sesji Rady Gminy14817
Uchwały20829
Strategia rozwoju9010
Jednostki Organizacyjne11923
Budżet10271
Przetargi244258
Formularze9603
Oświadczenia majątkowe15403
Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)94415
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 8034
Zarządzenia Wójta Gminy11075
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-20137144
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych6306
Ochrona Środowiska11453
Elektroniczna Skrzynka Podawcza6294
Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał 9794
Plany Odnowy Miejscowości na lata 2008-20156770
Rejestry, ewidencje, archiwa6295
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze23804
Informacje nieudostępnione5993
Udostępnianie informacji publicznej6937
Protokoły kontroli6238
Planowanie przestrzenne5257
Prawo miejscowe4054
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114356
System gospodarowania odpadami komunalnymi5055
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.3476
Wybory samorządowe 201410580
Wybory Prezydenta RP - 2015 rok3446
Wybory ławników na kadencję 2016-20193038
Strategia Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 20243096
Referendum ogólnokrajowe 20152900
Wybory do Sejmu i Senatu 20153200
Konsultacje społeczne2188
Referat Administracyjny i Spraw Społecznych10619
Referat Budżetu i Finansów9760
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy10424
Radca Prawny8709
Pracownicy obsługi5950
Referat Podatków i Opłat Lokalnych4507
Urząd Stanu Cywilnego3346
Referat Oświaty 2844

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «