Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin797813
Liczba odwiedzin w tym roku5223
Liczba odwiedzin w tym miesiącu356
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym17

Dane szczegółowe
Wójt15170
Sekretarz Gminy12140
Skarbnik Gminy11944
Przewodniczący Rady11468
Rada Gminy13505
Komisje11716
Statut8955
Regulamin8743
Protokoły sesji Rady Gminy15417
Uchwały21515
Strategia rozwoju9546
Jednostki Organizacyjne12488
Budżet10834
Przetargi245178
Formularze10132
Oświadczenia majątkowe16009
Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)95056
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 8616
Zarządzenia Wójta Gminy11600
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-20137650
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych6837
Ochrona Środowiska12140
Elektroniczna Skrzynka Podawcza6897
Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał 10370
Plany Odnowy Miejscowości na lata 2008-20157250
Rejestry, ewidencje, archiwa6807
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze24363
Informacje nieudostępnione6476
Udostępnianie informacji publicznej7418
Protokoły kontroli6782
Planowanie przestrzenne5983
Prawo miejscowe4534
Wybory do Sejmu i Senatu RP 20114821
System gospodarowania odpadami komunalnymi5536
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.3939
Wybory samorządowe 201411215
Wybory Prezydenta RP - 2015 rok3958
Wybory ławników na kadencję 2016-20193519
Strategia Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 20243624
Referendum ogólnokrajowe 20153366
Wybory do Sejmu i Senatu 20153689
Konsultacje społeczne2677
Referat Administracyjny i Spraw Społecznych11188
Referat Budżetu i Finansów10276
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy10921
Radca Prawny9251
Pracownicy obsługi6465
Referat Podatków i Opłat Lokalnych5023
Urząd Stanu Cywilnego3847
Referat Oświaty 3365

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «