Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Instrukcja obsługi

 

1. Biuletyn Informacji Publicznej - informacje podstawowe:

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny służący do udostępniania informacji publicznych przez zobowiązane do tego przepisami prawa jednostki. System BIP ma postać ogólnodostępnej, poprzez sieć internetową, strony www. Konieczność stworzenia takich stron wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198). Ustawa ta obliguje, do udostępniania informacji publicznej m. in. organy władzy publicznej, w tym Jednostki Samorządu Terytorialnego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja, 2002 r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r., nr 67, poz. 619) określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji oraz szczegóły dotyczące zasad tworzenia stron www Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Serwis BIP posiada:

 • część publiczną, ogólnie dostępną przez sieć internetową dla wszystkich Użytkowników.
 • część administracyjną, do której dostęp mają tylko osoby uprawnione. Dostęp do części administracyjnej jest realizowany w trybie on-line za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL. Identyfikacja osób uprawnionych do wprowadzania zmian jest przeprowadzana na podstawie login-u i hasła.

3. Elementy serwisu BIP - pojęcia:

 • linki - wyróżnione fragmenty tekstu lub rysunki, ich kliknięciu lewym przyciskiem myszy powoduje odesłanie do innej części (lub do innego) serwisu www.
 • menu przedmiotowe (z lewej strony) - są to linki umożliwiające wybór danej grupy informacji zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej np. Statut, Regulamin, Przetargi, itd. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy wybranej pozycji z menu przedmiotowego powoduje wyświetlenie wybranej podstrony serwisu Biuletynu.
 • wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie informacji przez porównanie z zadaną frazą (ciągiem znaków). Dostęp do wyszukiwarki jest możliwy poprzez kliknięcie linku w menu przedmiotowym, w grupie "INNE" lub przez bezpośrednie wpisanie szukanej frazy w polu "szukaj" w prawym, górnym rogu strony Biuletynu.
  Uwaga: podczas wyszukiwania uwzględniana jest wielkość liter.
 • statystyka - udostępnia dane statystyczne dotyczące ilości odwiedzin (trafień) poszczególnych części Biuletynu. Statystyka jest podzielona na część ogólną i szczegółową. W pierwszej części przechowywane są takie dane jak: całkowita liczba odwiedzin Biuletynu, liczba odwiedzin w tym roku, liczba odwiedzin w tym miesiącu i liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym - udostępniane dane dotyczą całego Biuletynu. Część szczegółowa zawiera dane statystyczne dotyczące ilości odwiedzin poszczególnych części Biuletynu.
 • rejestr zmian - wizualizuje szczegółową historię dotyczącą wszystkich zmian bazy danych dotyczącej wybranej sprawy. Dla użytkownika udostępniane są takie dane jak: rodzaj zmiany, operator, data i godzina zmiany.
 • panel aktualizacyjny - jest dostępny tylko dla uprawnionych do tego operatorów po zalogowaniu się do części administracyjnej serwisu tj. po podaniu prawidłowego login-u i hasła.
 • załączniki - dokumenty udostępnione do pobrania przez administratora systemu (np. w formacie MS WORD). Sposób obsługi pobierania załączników i ich wyróżnienia na stronie jest analogiczny jak linków.

4. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej:

Obsługa Biuletynu na poziomie Użytkownika systemu w niczym nie odbiega od obsługi zwykłej strony www. Poruszanie się po Biuletynie odbywa się na zasadzie klikania wybranych linków (odsyłaczy), oczywiście można też używać standartowych funkcji przeglądarki internetowej takich jak: "wstecz", "dalej", "dodaj do ulubionych" i inne ... .

 

Życzymy zadowolenia i łatwości wyszukania poszukiwanych informacji.

Krośnieńskie Centrum Informatyczne "KROSOFT"

 

» Panel aktualizacyjny «