Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Komisje

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy
 Marek Gerlach - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 Stefan Mroczka - Członek Komisji
 Beata Barska - Przewodniczący Komisji
 Edward Szewczyk - Członek Komisji
 Dariusz Krupa - Członek Komisji
 Jan Lenart - Członek Komisji
 Jan Masłyk - Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
 Krzysztof Śnieżek - Przewodniczący Komisji
 Mariusz Masłyk - Członek Komisji
 Justyna Wołoszyn - Członek Komisji
 Adam Kwiatkowski - Członek Komisji
 Roman Krupa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 Mieczysław Owoc - Członek Komisji
 Halina Cwynar - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna
 Marek Gerlach - Przewodniczący Komisji
 Beata Barska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 Krzysztof Śnieżek - Członek Komisji
 Halina Cwynar - Członek Komisji
 Mieczysław Owoc - Członek Komisji

» Panel aktualizacyjny «