Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ogłoszenia ( najem lokali i działek,konkursy)

Ogłoszenie na obsługę bankową budżetu Gminy Jasienica Rosielna oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury”  : Informacja o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży : Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w 2015 r. : Rozpoznanie cenowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna  : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 1023/2 w m. Jasienica Rosielna : Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzozowskim : Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej  : Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie" : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. : Informacja o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 1084 w m. Blizne : Konsultacje Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  : ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dgr 1115/18 w m. Jasienica Rosielna : ogłoszenie o wywieszeniu działek do sprzedaży : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 9743/10 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 803,806, cz. 810 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 1695 w m. Blizne : Informacja o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy : głoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka : Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie" : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 1888 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu an dzierżawę dgr 9820/1,1886,12116,1691,3203,2545/2 w m. Blizne : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. : protokół z drugiego przetargu na sprzedaż autobusu Mercedes - Benz : ogłoszenie o drugiej aukcji na sprzedaż autobusu Mercedes- Benz : protokół z aukcji na sprzedaż samochodu : ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy : protokół z przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka : ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży Autobusu - Mercedes  : Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działek nr ewid. 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka : protokół z przetargu na dzierżawę cz. dgr 1084 w m. Blizne : Konsultacje Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015  : protokół z przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 1084 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka : Protokół z przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 36 i 4539 w m. Blizne : Informacja o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy : Informacja o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży : ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne : ogłoszenie o wywieszeniu działek do dzierżawy : Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 3342,3343,3348,3349,9620/2,9831/3 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 9743/10 w m. Blizne : Protokół z przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9613/4 w m. Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9581/4, 9591/1, 9562/5 w m. Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 2310 i 2314 w m. Blizne : ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne : Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna na stanowisko Referenta  : Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2014r. : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9859/2 i 9828/6 w m. Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9850/4 w miejscowości Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9615 w miejscowości Blizne : Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9614/2 w miejscowości Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9828/4 w miejscowości Blizne : Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 2442/2 w miejscowości Orzechówka : Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert na Dowóz dzieci niepełosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie w 2014 r. : Informacja o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych : Konsultacje Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014  : Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi w 2012r. : Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ekologii : Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2013r. : Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienicaka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych : Ogłoszenie konsultacji dot. programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi na rok 2013 : Ogłoszenie o wywieszeniu działki z zabudową do sprzedaży : Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy : Ogłoszenie o wykazie działek do sprzedaży na terenie gminy Jasienica Rosielna : Ogłoszenie w sprawie zapewnienia usług tłumacza języka migowego : Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy na terenie gminy : Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży na terenie gminy : Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w Bliznem : Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania wlasnego - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2012 roku : Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych : Ogłoszenie konsultacji dot. Programu współpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiot. prowadz.działalność pożytku publ. na 2012r. : Ogłoszenie otwartego konkursu projektów których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2011r. : Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Liczba pozycji: 81
1.Ogłoszenie na obsługę bankową budżetu Gminy Jasienica Rosielna oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury”
2.Informacja o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży
3.Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w 2015 r.
4.Rozpoznanie cenowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna
5.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 1023/2 w m. Jasienica Rosielna
6.Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzozowskim
7.Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej
8.Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie"
9.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
10.Informacja o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy
11.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 1084 w m. Blizne
12.Konsultacje Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
13.ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dgr 1115/18 w m. Jasienica Rosielna
14.ogłoszenie o wywieszeniu działek do sprzedaży
15.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 9743/10 w m. Blizne
16.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 803,806, cz. 810 w m. Blizne
17.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 1695 w m. Blizne
18.Informacja o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy
19.głoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka
20.Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie"
21.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 1888 w m. Blizne
22.ogłoszenie o przetargu an dzierżawę dgr 9820/1,1886,12116,1691,3203,2545/2 w m. Blizne
23.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
24.protokół z drugiego przetargu na sprzedaż autobusu Mercedes - Benz
25.ogłoszenie o drugiej aukcji na sprzedaż autobusu Mercedes- Benz
26.protokół z aukcji na sprzedaż samochodu
27.ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy
28.protokół z przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka
29.ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży Autobusu - Mercedes
30.Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działek nr ewid. 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka
31.protokół z przetargu na dzierżawę cz. dgr 1084 w m. Blizne
32.Konsultacje Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
33.protokół z przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka
34.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 1084 w m. Blizne
35.ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10 w m. Orzechówka
36.Protokół z przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne
37.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 36 i 4539 w m. Blizne
38.Informacja o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy
39.Informacja o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży
40.ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne
41.ogłoszenie o wywieszeniu działek do dzierżawy
42.Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży
43.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 3342,3343,3348,3349,9620/2,9831/3 w m. Blizne
44.ogłoszenie o przetargu na dzierżawę cz. dgr 9743/10 w m. Blizne
45.Protokół z przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne
46.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9613/4 w m. Blizne
47.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9581/4, 9591/1, 9562/5 w m. Blizne
48.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 2310 i 2314 w m. Blizne
49.ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dgr 4686 w m. Blizne
50.Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna na stanowisko Referenta
51.Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2014r.
52.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9859/2 i 9828/6 w m. Blizne
53.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9850/4 w miejscowości Blizne
54.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9615 w miejscowości Blizne
55.Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy
56.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9614/2 w miejscowości Blizne
57.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 9828/4 w miejscowości Blizne
58.Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dgr 2442/2 w miejscowości Orzechówka
59.Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert na Dowóz dzieci niepełosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie w 2014 r.
60.Informacja o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy
61.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
62.Konsultacje Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
63.Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi w 2012r.
64.Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii
65.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ekologii
66.Ogłoszenie otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2013r.
67.Ogłoszenie o rozpatrzeniu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienicaka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie
68.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
69.Ogłoszenie konsultacji dot. programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi na rok 2013
70.Ogłoszenie o wywieszeniu działki z zabudową do sprzedaży
71.Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy
72.Ogłoszenie o wykazie działek do sprzedaży na terenie gminy Jasienica Rosielna
73.Ogłoszenie w sprawie zapewnienia usług tłumacza języka migowego
74.Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do dzierżawy na terenie gminy
75.Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek do sprzedaży na terenie gminy
76.Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży w Bliznem
77.Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania wlasnego - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2012 roku
78.Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
79.Ogłoszenie konsultacji dot. Programu współpracy gminy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiot. prowadz.działalność pożytku publ. na 2012r.
80.Ogłoszenie otwartego konkursu projektów których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jasienica Rosielna w 2011r.
81.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «