Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Liczba pozycji: 23
1.Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016
2.Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2015 r.
3.Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 r.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
5.Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015
6.Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r.
8.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014r.
9.Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2013r.
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r.
11.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012r.
12.Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2012r.
13.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2011r.
14.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2011r.
15.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2010r.
16.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2010r.
17.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2009r.
18.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2009r.
19.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2008r.
20.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2005r.
21.Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2008r.
22.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2007r.
23.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2006r.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «