Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 21.02.2014r.
Porządek obrad sesji Rady Gminy w dniu 21 luty 2014r. Zwolanie sesji na dzien 21_02_2104.pdf (33197 B)2014-02-19
OpisInformację wytworzyła: Anna Fic
Projekt uchwały Pror_ uchwaly fundusz solecki Word.docx (12731 B)2014-02-19
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok
Projekt uchwały Projekt uchwaly obslugi finan_.doc (41984 B)2014-02-19
Opisw sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna szkól podstawowych, gimnazjum i przedszkoli
Projekt uchwały Projekt uchwaly ustalenie pensum.doc (34304 B)2014-02-19
Opisw sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Projekt uchwał proj_ uchwal nieodpl_przyjecie dzialek.doc (26624 B)2014-02-19
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Projekt uchwały Projekt uchwaly upow_GOPS.doc (23552 B)2014-02-19
Opisw sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Projekt uchwały Projekt uchwaly upowaz_GOPS.doc (23552 B)2014-02-19
Opisw sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Projekt uchwały Projekt uchwaly program zwierzeta.doc (40448 B)2014-02-19
Opisw sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2014.

Projekt uchwały Uchwala_21lut_WPFprojekt.doc (36864 B)2014-02-19
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały uchwala_21luty_projekt.doc (122368 B)2014-02-19
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «