Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu V sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2015r.
Porzadek obrad V sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2015r.Porzadek obrad sesji 17.03.2015r.docx (14714 B)2015-03-12
Opisinformację wytworzyła: Anna Fic
Projekt uchwałyProjekt uchwaly fundusz solecki.docx (17646 B)2015-03-12
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jasienica Rosielna środków stanowiących fundusz sołecki
Projekt uchwałyPrtojekt uchwaly konsultacje.docx (16512 B)2015-03-12
Opisw sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwałyProjekt uchwaly program zwierzeta.docx (15378 B)2015-03-12
Opisw sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2015.
Projekt uchwałyProjekt uchwaly zm . w budzecie.docx (27508 B)2015-03-12
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Projekt uchwałyProjekt uchawly - kryteria naboru.doc (49152 B)2015-03-12
Opisw sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Projekt uchwały Projekt uchwaly -LGD.doc (26112 B)2015-03-12
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Jasienica Rosielna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «