Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2015r.
Proponowany porzadek obrad XIII sesji Rady GminyPorzadek obrad sesji 30.12.2015r.docx (15242 B)2015-12-28
Opisinformację udostępniła Anna Fic
Projekt uchwały Projekt uchwala WPF 2016-.docx (24323 B)2015-12-28
Opisw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Projekt uchwaly.docx (39813 B)2015-12-28
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Projekt uchwały Projekt uchwaly grudzien_2015.doc (45056 B)2015-12-28
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Projekt uchwaly uchylajaca kredyt.docx (17170 B)2015-12-28
Opiso uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Projekt uchwały Projekt uchwala dotacje dla szkol 2016-1.doc (97280 B)2015-12-28
Opisw sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Zalacznik Nr 1-1.doc (45056 B)2015-12-28
OpisWniosek o przyznanie dotacji w ……………. roku
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Zalacznik Nr 2-1.doc (39936 B)2015-12-28
OpisInformacja o aktualnej liczbie uczniów
za miesiąc …… ……. r.
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Zalacznik Nr 3-1.doc (59392 B)2015-12-28
OpisMiesięczne rozliczenie otrzymanej dotacji
z budżetu Gminy Jasienica Rosielna
za ……… ………. r.
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Zalacznik Nr 4-1.doc (49664 B)2015-12-28
OpisRoczne rozliczenie wykorzystania dotacji
w ……………….. roku
Projekt uchwały Plan pracy Komisji 2016.docx (23657 B)2015-12-28
Opisw sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej na 2016 rok

Projekt uchwały PROJEKT_BUDZETU_2016.pdf (310138 B)2015-12-28
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2016 rok
Projekt uchwały 2015 - sprzedaz dgr 1298-2 w m. Jasienica Rosielna.docx (13344 B)2015-12-29
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «