Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2016 r.
Proponowany porzadek obrad Sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2016r.Porzadek obrad sesji 27.01.2016r.docx (15315 B)2016-01-25
Opisinformację udostępniła Anna Fic
Projekt uchwały Projekt uchwaly -przedszkole.docx (16261 B)2016-01-25
Opisw sprawie zamiaru włączenia Przedszkola w Jasienicy Rosielnej do Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej
Projekt uchwałyProjekt uchwaly kryteria naboru I_2016.docx (26408 B)2016-01-25
Opisw sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Projekt uchwałyProjekt uchwaly Program GKRPA.doc (25088 B)2016-01-25
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2016 rok
Załącznik Nr do projektu uchwały zalacznik do uchwaly z GKRPA na 2016 r..doc (110080 B)2016-01-25
OpisGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2016 rok
Projekt uchwały Projekt uchwaly o obnizeniu stawki oplaty za gosp. odp. kom..docx (28632 B)2016-01-25
Opisw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Projekt uchwały Zmiana wynagr..docx (14442 B)2016-01-25
Opiso zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Projekt uchwala styczen 2016.docx (27274 B)2016-01-25
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Projekt uchwały Projekt uchwaly wniosek POIS 2016.docx (31419 B)2016-01-25
Opisw sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasienica Rosielna do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «