Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanDługosz ElżbietaFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy, posiedzeń komisji oraz projekty uchwał

Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2016 r
Proponowany porzadek obrad Sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2016r.Porzadek obrad sesji 30.03.2016r.docx (14998 B)2016-03-23
Opisinformację udostępniła Anna Fic
Projekt uchwały Projekt uchwaly ustalanie cen.docx (14788 B)2016-03-23
Opisw sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Sprzedaz dzialki Blizne.docx (18149 B)2016-03-23
Opisw sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Statut GOPS 2016.docx (33382 B)2016-03-23
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
Projekt uchwały Projekt uchwaly pomoc finansowa.docx (20681 B)2016-03-23
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
Projekt uchwały Projekt uchwaly PPOW.docx (30613 B)2016-03-23
Opisw sprawie zgłoszenia sołectwa Wola Jasienicka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”
Projekt uchwały Projeklt uchwaly wpf.doc (40960 B)2016-03-24
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Projekt uchwały Projerkt uchwaly zmiana w budz..docx (33343 B)2016-03-24
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «