Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Udostępnianie informacji publicznej

Obwieszczenia - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.Obwieszczenie - Budowa przebudowa kolizji odcinka sieci gazowej sredniopreznej na dzialce nr ewid 5308 w m. Blizne.doc (21504 B)2010-03-05
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie (przebudowie kolizji) odcinka sieci gazowej średnioprężnej" na działce o nr ewid. 5308 w miejscowości Blizne.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej srednioprez. z przylacz. do budynku w m. Blizne.doc (22016 B)2010-03-05
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia poloegającego na" "Budowie odcinka sieci gazowej średnioprężnej z przyłączem do budynku mieszkalnego" na działkach o nr ewid. 10199/2, 10200/2, 10201 w miejscowości Blizne.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie - wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc (22016 B)2010-03-09
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Przebudowie wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej oraz zabudowa przestrzeni pod łącznikiem łączącym budynek szkoły z salą gimnastyczną" - dz. nr 1293
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie - Rozbudowa z przebudowa budynku szkoly i przedszkola w Orzechowce oraz przebudowa infrastruktury zewnetrznej.doc (25088 B)2010-03-11
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "„Rozbudowa z przebudową budynku szkoły i przedszkola w Orzechówce oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej” - na części działek o nr ewid gr 1092, 1091 i 1088 położ w m. Orzechówka.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania ORLIK 2012 - Jasienica Rosielna.doc (23552 B)2010-03-16
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępow. w spr. wyd. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia poleg. na: "Budowie budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012" na dz. 586/1 w m. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania ORLIK 2012 - Blizne.doc (22016 B)2010-03-16
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępow. w spr. wyd. decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. zamierz. poleg. na: "Budowie budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012" na dz. 7543, 7540/1, 7540/2, 7542, 7541/1, 7541/2 w m. Blizne.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania ORLIK 2012 - Orzechowka.doc (23040 B)2010-03-16
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępow. w spr. wyd. decyzji o ustal. lokaliz. inwest. celu publicz. zamierz. poleg. na: "Budowie budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi i zjazdu z drogi powiatowej w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012" na dz. 1036 i 461/1 w m. Orzechówka.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa kontenerowej nawanialni wtryskowej.doc (24064 B)2010-03-24
OpisObwieszczenie - wszczęcie postęp. admin. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publiczn. dla zamierzenia polegającego na: „Budowie kontenerowej nawanialni wtryskowej na istniejącej stacji gazowej I-go stopnia Q-600 Nm3/h w m. Jasienica Rosielna” - na działce nr ewid. 2743/3 w m. Jasienica Rosielna
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ORLIK 2012 w m. Blizne.doc (26112 B)2010-05-21
OpisObw. o wydaniu dec. o ustal. lokal. inwest. celu publicz. dla zamierz. poleg. na: „Budowie budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, na dz. nr ewid. 7543, 7540/1, 7540/2, 7542, 7541/1, 7541/2 położonych w m. Blizne, gm. Jasienica Ros.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ORLIK 2012 w m. Orzechowka.doc (26112 B)2010-05-21
OpisObw. o wyd. dec. o ustal. lokal. inwest. celu publ. dla zam. poleg. na: „Budowie budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi i zjazdu z drogi powiatowej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, na dz. nr ewid. 1036 i 461/1 położonych w m. Orzechówka, gm. Jasienica Ros.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie - Budowa kontenerowej nawanialni wtryskowej w m. Jasienica Rosielna.doc (24576 B)2010-05-28
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest. celu publicznego p.n.: "Budowa kontenerowej nawanialni wtryskowej na istniejącej stacji gazowej I-go stopnia Q-600 Nm3/h w m. Jasienica Rosielna”, na działce o nr ewid. 2743/3 w miejscowości Jasienica Rosielna. - Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa odcinka sieci gazowej sredniopreznej z przylaczami do budynkow mieszk. I-9.doc (22528 B)2010-08-26
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej z przyłączami do budynków mieszkalnych" w m. Blizne na działkach nr ewid. 2977, 2982, 2983, 2993, 2996, 3011/1 - KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział w Jaśle
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa odcinka sieci gazowej sredniopreznej z przylaczami do budynkow mieszk. I-10.doc (22016 B)2010-08-26
OpisObw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej z przyłączami do budynków mieszkalnych" w m. Blizne na działkach nr ewid. 46/1, 46/2, 46/3, 48/2, 48/4, 48/7, 48/8, 48/9, 51/4, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13 - KSG Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział w Jaśle
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania I-5.doc (24064 B)2010-10-01
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Dworskiej” i „Nowa Wieś” w Jasienicy Rosielnej”.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie - wszczecie postepowania I-6.doc (23552 B)2010-10-01
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1962R w Jasienicy Rosielnej”.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania I-7.doc (24064 B)2010-10-01
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Płosina Dolna” w Jasienicy Rosielnej”.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania I-8.doc (24064 B)2010-10-01
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2029R i 2030R w Orzechówce”.
Leń SebastianMłodszy referent
ObwieszczenieObwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Oswietlenie Jasienica Ros - I-5.doc (26624 B)2010-12-23
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Dworskiej” i „Nowa Wieś” w Jasienicy Rosielnej”.
ObwieszczenieObwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Oswietlenie Jasienica Ros - I-6.doc (25600 B)2010-12-23
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1962R w Jasienicy Rosielnej”.
ObwieszczenieObwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Oswietlenie Jasienica Ros - I-7.doc (25600 B)2010-12-23
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Płosina Dolna” w Jasienicy Rosielnej”.
ObwieszczenieObwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Oswietlenie Orzechowka - I-8.doc (26112 B)2010-12-23
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2029R i 2030R w Orzechówce”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania.doc (22528 B)2011-01-03
OpisObwiesz. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ustal. lokal. cel. publ. dla inwest. pn.: „Budowa masztu i nadajnika do emisji sygnału internetowego, budowa kontenera technicznego, budowa zjazdu z drogi powiatowej”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 7211/2 i 10519/1 położonych w miejscowości Blizne.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie.doc (28672 B)2011-03-03
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Przebudowa zabytkowego budynku Szkoły Parafialnej-Organistówki na Centrum Informacyjne dla turystów oraz na potrzeby muzealne-zmiana sposobu użytkowania”.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Obwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc (24576 B)2011-03-03
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa masztu i nadajnika do emisji sygnału internetowego, budowa kontenera technicznego, budowa zjazdu z drogi powiatowej”, na działkach o nr ewid: 7211/2 i 10519/1 położonych w m. Blizne.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Parafia w Bliznem.doc (24576 B)2011-03-16
OpisObw o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inw. celu pub dla inw. p.n.: „Przebudowa zabytkowego budynku Szkoły Parafialnej-Organistówki na Centrum Informacyjne dla turystów oraz na potrzeby muzealne-zmiana sposobu użytkowania” na działkach o nr ewid. 3552/2 i 3552/1 w m. Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.Obwieszczenie - wszczecie postepowania Przebudowa drogi powiatowej w Jasienicy Ros..doc (28672 B)2011-03-28
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępow. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna-Orzechówka w km 0+175 - 0+415” na działkach o nr ewid.: 822, 1426/2, 1470/1, 1470/2 w miejscowości Jasienica Rosielna.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.Obwieszczenie - wszczecie postepowania Rewaloryzacj zabytkowego parku w Jasienicy Ros..doc (28672 B)2011-03-28
Opis„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej obejmująca zadania: budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowa oświetlenia, budowa altany widokowej i obudowy studni, lokalizacja ławek i koszy na śmieci, wykonanie nasadzeń roślinnych” na dz. nr ewid: 568/1, 595/1 i 601/1 w m. Jasienica Rosielna.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.Obwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa zatok autobusowych i odcinkow chodnika w Jasienicy Ros..doc (28672 B)2011-03-28
OpisObwieszcz. o wszcz. postępow. w spr. wyd. dec. celu publicz. dla zamierz. poleg. na: „Budowie zatok autobusowych oraz odcinków chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna-Blizne w km 1+940-2+050" na działkach o nr ewid.: 601/1, 601/2, 601/3, 568/1, 568/2, 1419/6, 1419/7 i 1419/8 w m. Jasienica Ros.
Leń SebastianMłodszy referent
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Obwieszczenie BIP.doc (25088 B)2011-06-02
Opis„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej obejmująca zadania: budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, budowa oświetlenia, budowa altany widokowej i obudowy studni, lokalizacja ławek i koszy na śmieci, wykonanie nasadzeń roślinnych”. na dz. nr ewid: 568/1, 595/1 i 601/1 w m. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji BIP.doc (24576 B)2011-06-02
Opis„Budowa zatok autobusowych oraz odcinków chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna-Blizne w km 1+940-2+050” na działkach o nr ewid.: 601/1, 601/2, 601/3, 568/1, 568/2, 1419/6, 1419/7 i 1419/8 w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania ORLIK 2012 - Jasienica Rosielna.doc (23552 B)2011-07-07
OpisObwieszcz. o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o ustal lokal. inw. celu pub dla zad. p.n.: „Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego i boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi oraz budowli w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na dz. nr 1292, 1294, 1270, 1271 i 1293 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania.doc (22528 B)2011-07-07
OpisObwieszcz. o wszcz. postęp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie masztu i nadajnika do emisji sygnału internetowego, budowie kontenera technicznego, budowie zjazdu z drogi powiatowej” na dz. nr 8384/2 i 10519/1 w m. Blizne.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Obwieszczenie - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc (24576 B)2011-07-07
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna-Orzechówka w km 0+175 - 0+415” na działkach o nr ewid.: 822, 1426/2, 1470/1, 1470/2 w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji GG.6733.4.2011.doc (25088 B)2011-07-26
OpisBudowia masztu i nadajnika do emisji sygnału internetowego, budowia kontenera technicznego, budowie zjazdu z drogi powiatowej”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 8384/2 i 10519/1 położonych w miejscowości Blizne
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji GG.6733.6.2011.doc (26624 B)2011-07-26
OpisBudowia budynku zaplecza socjalno-gospodarczego i boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi oraz budowli w ramach programu: moje boisko – ORLIK 2012”. Inwestycja lokalizowana jest na działkach nr ewid. 1292, 1294, 1270, 1271 i 1293 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Przebudowa odc. lini kablowej nN w Bliznem.doc (23552 B)2011-10-13
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwest. polegającego na: „Przebudowie odcinka linii kablowej nN zasilającej Parafię Rzymskokatolicką w miejscowości Blizne”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 3552/1 i 3552/3 położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji.doc (39936 B)2011-11-17
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Przebudowa odcinka linii kablowej nN zasilającej Parafię Rzymskokatolicką w miejscowości Blizne”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 3552/1 i 3552/3 położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie - wszczęcie postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania - Wodociag w m. Blizne.doc (28160 B)2012-04-19
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Leń SebastianMłodszy referent
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodec. wodociag Blizne.doc (119808 B)2012-06-19
OpisDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Obwieszczenie - o wydaniu decyzji.doc (39936 B)2012-06-19
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”
Załącznik graficzny nr 1 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne1.pdf (561741 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 2 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne2.pdf (571310 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 3 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne3.pdf (285509 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 3 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 4 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne4.pdf (3583779 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 4 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 5 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne5.pdf (3725281 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 5 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 7 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne7.pdf (403687 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 7 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 8 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne8.pdf (351196 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 8 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 9 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne9.pdf (376479 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny nr 9 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny - mapa orientacyjna - do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. BlizneOrientacja.pdf (260130 B)2012-06-22
OpisZałącznik graficzny - mapa orientacyjna - do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Załącznik graficzny nr 6 do decyzji - Budowa sieci wodociągowej w m. Blizne6.pdf (3571903 B)2012-06-25
OpisZałącznik graficzny nr 6 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.
Obwieszczenie - wszczęcie postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Przebudowa linii SN w Jasienicy Rosielnej.doc (24064 B)2012-07-25
OpisObwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Przebudowie linii SN 15kV kablem typu XRUHAKXS o dł. ok. 186m”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 1290/1, 1294/1, 1271/1, 1271/2, 1294/3, 1271/3, 1270/1 i 1270/3 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Przebudowa linii SN w Jasienicy Ros..doc (25088 B)2012-08-10
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie linii SN 15kV kablem typu XRUHAKXS o dł. ok. 186m”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 1290/1, 1294/1, 1271/1, 1271/2, 1294/3, 1271/3, 1270/1 i 1270/3 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Obwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa odc sieci gazowej sredniopr w Bliznem.doc (25088 B)2012-09-06
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie gazociągu wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego” Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 46/1, 47/4, 50/1 położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa gazociagu wraz z przylaczami gazowymi do budynkow mieszkalnych.doc (24576 B)2012-11-16
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowie gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach o nr ewid: 9815, 9917, 9928, 9879, 9878, 9867/2, 9866/7, 9866/6, 9866/5, 9866/2, 9865/2 położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa sieci gazowej wraz z przylaczami do budynkow w Bliznem.doc (26112 B)2012-12-07
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest. celu publicz. „Budowia gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach o nr ewid: 9815, 9917, 9928, 9879, 9878, 9867/2, 9866/7, 9866/6, 9866/5, 9866/2, 9865/2 położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna do budynków położonych na działkach nr ewid. 9928, 9866/6, 9867/2, 9866/2 i 9865/2.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Przebudowa wejscia glownego do budynku Zespolu Szkol w Jasienicy Ros..doc (24064 B)2013-01-31
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Inwestycja ma być realizowana na działce o nr ewid.: 1293, położonej w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Przebudowa wejscia glownego do bud. Zespolu Szkol w Jasienicy R..doc (25600 B)2013-03-04
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: „Przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Inwestycja ma być realizowana na działce o nr ewid.: 1293, położonej w miejscowości Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa chodnika Orzechowka.doc (24576 B)2013-05-13
Opis„Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 115827R Orzechówka – Góra I w km 0+012-0+336 i w ciągu drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Orzechówka – Stara Wieś w km 2+857-2+985 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Orzechówka” na dz. nr ewid: 990, 989/2, 1091, 1093/8, 1758, 1811, 1894, 1895, 1812, 1813, 1891/2, 1892, 1891/1, 1890/2, 1890/1 i 1889 położonych w miejscowości Orzechówka.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - Budowa stacji transformatorowej Jasienica Rosielna.doc (24576 B)2013-05-14
OpisObw. o wszcz. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa stacji transformatorowej 15/04 wraz z nawiązaniem linii SN i nN”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 1015/1, 1008, 1004/2 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa chodnika na drodze gminnej i powiat. Orzechowka.doc (26112 B)2013-07-15
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publiczn. dla inwestycji: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 115827R Orzechówka – Góra I w km 0+012-0+336 i w ciągu drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Orzechówka – Stara Wieś w km 2+857-2+985 wraz z zatoką autobusową w miejscowości Orzechówka”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa stacji transf. w Jasienicy Rosielnej.doc (25600 B)2013-07-15
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwest. celu publiczn. dla inwestycji: „Budowa stacji transformatorowej 15/04 wraz z nawiązaniem linii SN i nN”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 1015/1, 1008, 1004/2 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa wodociagu.doc (24064 B)2013-10-21
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wyd. decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publicz. inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blizne” na działkach o nr ewid: 2484, 2483, 2331, 2516, 2517, 2518, 2519/1, 2490/3, 2519/3, 2489/1, 2489/2, 2490/6, 2490/5, 2491/6, 2491/5 i 2914 położonych w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna.
ObwieszczenieObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa gazociagu z przylaczami - Jasienica Rosielna paprzeciw szkoly.doc (27136 B)2015-07-08
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach o nr ewid: 1454/1, 1455/1, 1456/2, 1458/3, 1459/3, 1459/4, 1459/5 i 1460/1 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna.
ObwieszczenieObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa wodociagu Jasienica Rosielna.doc (29184 B)2015-07-14
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem studni wierconych i stacją uzdatniania wody w miejscowości Jasienica Rosielna”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa gazociagu wraz z przylaczami gazowymi sredniego cisnienia w Jasienicy R..doc (28160 B)2015-08-17
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
„budowie gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych”. Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 1454/1, 1455/1, 1456/2, 1458/3, 1459/3, 1459/4, 1459/5 i 1460/1 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna, gm. Jasienica Rosielna.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie - wszczecie postepowania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ciekow w Bliznem.doc (27648 B)2015-09-21
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielna oraz przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej”
Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid: 3091/6, 3092/14, 3092/15, 3094, 4613, 3113, 3097/3, 3096, 10753/6, 3095, 3092/5, 3092/13 położonych w miejscowości Blizne.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa kanalizacji Wola Jasienicka i Jasienica Rosielna.doc (32768 B)2015-09-25
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasienica Rosielna w części wsi Jasienica Rosielna i we wsi Wola Jasienicka”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i transf. Jasienica Ros. 5.doc (28672 B)2015-10-08
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej wraz z nawiązaniami nN oraz stacji transformatorowej SN 15/0,4kV Jasienica Rosielna 5 w ramach inwestycji: „Przebudowa linii napowietrznej na kablową SN-15 kV relacji Brzozów – Jasienica oraz stacji transformatorowej Jasienica Rosielna 5”


Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i transf. Orzechowka 5.doc (28160 B)2015-10-08
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej wraz z nawiązaniami nN oraz stacji transformatorowej SN 15/0,4kV Orzechówka 5 w ramach inwestycji: „Przebudowa linii napowietrznej na kablową SN-15 kV relacji Brzozów – Orzechówka oraz stacji transformatorowej Orzechówka 5”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaObwieszczenie - wszczecie postepowania Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i transf. Jasienica Ros. 6.doc (28672 B)2015-10-08
OpisObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej wraz z nawiązaniami nN oraz stacji transformatorowej SN 15/0,4kV Jasienica Rosielna 6 w ramach inwestycji: „Przebudowa linii napowietrznej na kablową SN-15 kV relacji Brzozów – Jasienica oraz stacji transformatorowej Jasienica Rosielna 6”
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa wodociagu w Jasienicy Rosielnej.doc (31744 B)2015-10-19
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem studni wierconych i stacją uzdatniania wody w miejscowości Jasienica Rosielna”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie - o wydaniu decyzji Budowa kanalizacji w Woli Jasienickiej i Jasienicy Rosielnej.doc (33792 B)2015-10-30
OpisObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jasienica Rosielna w części wsi Jasienica Rosielna i we wsi Wola Jasienicka”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «