Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Planowanie przestrzenne
Liczba pozycji: 2
1.Załącznik mapowy
2.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica Rosielna” Uchwała Nr XXIX/217/2002 z dnia 30.04. 2002 r. oraz zmiana- Uchwała Nr XXI/184/2008 z 7.11.2008r.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «