Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2012r.
Uchwała Nr XXI/175/2012Nr XXI_175_2012.pdf (24172 B)2012-11-07
Opisw sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Równy start w przyszłość"
Uchwała Nr XXI/176/2012Nr XXI_176_2012.pdf (39965 B)2012-11-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała Nr XXI/177/2012Nr XXI_177_2012.pdf (41573 B)2012-11-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 1 zal. Nr 1 do Uchw. XXI1772012.pdf (326549 B)2012-11-07
Opisdo Uchwały Nr XXI/177/2012
Załacznik Nr 2 zal. Nr 2 do uchw. Nr XXI1772012.pdf (183099 B)2012-11-07
Opisdo uchwały Nr XXI/177/2012
Uchwała Nr XXI/178/2012Nr XXI.178.2012.pdf (170772 B)2012-11-07
Opisw sprawie podziału gminy Jasienica Rosielna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXI/179/2012Nr XXI_179_2012.pdf (15115 B)2012-11-07
Opisw sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Jasienica Rosielna do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie
Uchwała Nr XXI/180/2012Nr XXI_180_2012.pdf (22992 B)2012-11-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012 – 2016
Uchwała Nr XXI/181/2012Nr XXI_181_2012.pdf (30488 B)2012-11-07
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Uchwała Nr XXI/182/2012Nr XXI_182_2012.pdf (134755 B)2012-11-07
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXI/183/2012Nr XXI_183_2012.pdf (23302 B)2012-11-07
Opisw sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Uchwała Nr XXI/184/2012Nr XXI.184.2012.pdf (164090 B)2012-11-07
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXI/185/2012Nr XXI.185.2012.pdf (158414 B)2012-11-07
Opisw sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXI/186/2012Nr XXI.186.2012.pdf (157323 B)2012-11-07
Opisw sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXI/187/2012Nr XXI.187.2012.pdf (156062 B)2012-11-07
Opisw sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała Nr XXI/188/2012Nr XXI.188.2012.pdf (155227 B)2012-11-07
Opisw sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
Uchwała Nr XXI/189/2012Nr XXI.189.2012.pdf (163614 B)2012-11-07
Opisw sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «