Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012r.
Uchwała Nr XXII/191/2012Nr XXII.191.2012.pdf (43504 B)2012-12-07
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/191/2012Zal Nr 1 do Uchw. Nr XXII1912012.pdf (25109 B)2012-12-07
Opis
Uchwała Nr XXII/192/2012Nr XXII_192_2012.pdf (21995 B)2012-12-07
Opisw sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Uchwała Nr XXII/193/2012Uchwala.XXII.193.2012.2012-11-30.pdf (178028 B)2012-12-07
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
Uchwała Nr XXII/194/2012Uchwala.XXII.194.2012.2012-11-30.pdf (279157 B)2012-12-07
Opisw sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Uchwała Nr XXII/195/2012Uchwala.XXII.195.2012.2012-11-30.pdf (651598 B)2012-12-07
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
Uchwała Nr XXII/196/2012Nr XXII_196_2012.pdf (57602 B)2012-12-07
Opisw sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Uchwała Nr XXII/198/2012Uchwala.XXII.198.2012.2012-11-30.pdf (160033 B)2012-12-07
Opisw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXII/200/2012XXII_200_2012.pdf (27468 B)2012-12-07
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.
"Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki
inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «