Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2012r.
Uchwała Nr XXIII/201/2012Nr XXIII_201_2012.pdf (68470 B)2013-01-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała Nr XXIII/202/2012Nr XXIII_202_2012.pdf (33738 B)2013-01-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zał nr 1 do Uchw. XXIII/202/2012zal Nr 1 do uchw XXIII2022012.pdf (325960 B)2013-01-04
Opis
Uchwała Nr XXIII/203/2012NrXXIII.203.2012.2012-12-27..pdf (157272 B)2013-01-04
Opisw sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
Zał nr 2 do Uchw. XXIII/202/2012zal Nr 2 do uchw XXIII2022012.pdf (182826 B)2013-01-04
Opis
Uchwała Nr XXIII/204/2012NrXXIII.204.2012.2012-12-27.pdf (158074 B)2013-01-04
Opisw sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIII/205/2012NrXXIII.205.2012.2012-12-27.pdf (163906 B)2013-01-04
Opisw sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXIII/206/2012NrXXIII.206.2012.2012-12-27.pdf (222089 B)2013-01-04
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXIII/207/2012Nr XXIII2072012.pdf (24528 B)2013-01-04
Opiso zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jasienicy Rosielnej
Uchwała Nr XXIII/208/2012Nr XXIII2082012.pdf (79367 B)2013-01-04
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Jasienica Rosielna na lata 2013 - 2015
Uchwała Nr XXIII/209/2012Nr XXIII2092012.pdf (61348 B)2013-01-04
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica
Rosielna na 2013 rok
Uchwała Nr XXIII/210/2012Nr XXIII2102012.pdf (26118 B)2013-01-04
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
w związku z realizacją inwestycji pn.
„Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie
budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”
Uchwała Nr XXIII/211/2012Nr XXIII2112012.pdf (24728 B)2013-01-04
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
w związku z realizacją inwestycji pn.
”Wykonanie boisk sportowych przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej w ramach
budowy kompleksu MOJE BOISKO-ORLIK 2012”
Załacznik do Uchwały Nr XXIII/205/2013wzor deklaracjiXXIII.doc (54784 B)2013-07-04
Opiswzór deklaracji
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «