Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2013r.
Uchwała Nr XXIV/212/2013Nr XXIV_212_2013.pdf (24964 B)2013-01-25
Opisw sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jasienica
Rosielna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja
integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
Uchwała Nr XXIV/213/2013Nr XXIV.213.2013.pdf (457155 B)2013-01-25
OpisUchwała Budżetowa Gminy Jasienica Rosielna na 2013 rok
Uchwała Nr XXIV/214/2013Nr XXIV_214_2013.pdf (72410 B)2013-01-25
Opisw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zał . Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/2013Zal Nr 1 WPF 2013.pdf (359277 B)2013-01-25
Opis
Zał Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/214/2013Zal Nr 2 do WPF 2013.pdf (180900 B)2013-01-25
Opis
Uchwała Nr XXIV/215/2013Nr XXIV_215_2013.pdf (27231 B)2013-01-25
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr XXIV/216/2013Nr XXIV_216_2013.pdf (27821 B)2013-01-25
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie przedsięwzięcia
Uchwała Nr XXIV/217/2013Nr XXIV_217_2013.pdf (15938 B)2013-01-25
Opisw sprawie zakupu działki w miejscowości Blizne
Uchwała Nr XXIV/218/2013Nr XXIV_218_2013.pdf (15966 B)2013-01-25
Opisw sprawie zakupu działki w miejscowości Blizne
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «