Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 19 marca 2013r.
Uchwała Nr XXV/219/2013Nr XXV_219_2013.pdf (54690 B)2013-03-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Uchwała Nr XXV/220/2013Nr XXV_220_2013.pdf (40762 B)2013-03-29
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV/220/2013zal Nr 1 do uchw XXV2202013.pdf (431836 B)2013-03-29
Opis
Zał nr 2 do Uchwały Nr XXV/220/2013zal nr 2 do uchw XXV2202013.pdf (175053 B)2013-03-29
Opis
Uchwała Nr XXV/221/2013Nr XXV_221_2013.pdf (27859 B)2013-03-29
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


Uchwała Nr XXV/222/2013Nr XXV_222_2013.pdf (28265 B)2013-03-29
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia
Uchwała Nr XXV/223/2013Nr.XXV.223.2013.pdf (95336 B)2013-03-29
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXV/224/2013Nr.XXV.224.2013..pdf (93869 B)2013-03-29
Opisw sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała Nr XXV/225/2013Nr XXV_225_2013.pdf (34978 B)2013-03-29
Opisw sprawie zmiany statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem
Uchwała Nr XXV/226/2013Nr XXV.226.2013.pdf (194944 B)2013-03-29
Opisw sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2013.
Uchwała Nr XXV/227/2013Nr .XXV.227.2013.pdf (101555 B)2013-03-29
Opisw sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Uchwała Nr XXV/228/2013Nr XXV_228_2013.pdf (21639 B)2013-03-29
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok
Uchwała Nr XXV/229/2013Nr XXV_229_2013.pdf (16025 B)2013-03-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Uchwała Nr XXV/230/2013Nr XXV_230_2013.pdf (15981 B)2013-03-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «