Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2013r.
Uchwała Nr XXVI/231/2013Nr XXVI.231.2013.pdf (48181 B)2013-05-07
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Uchwała Nr XXVI/232/2013Nr XXVI_232_2013.pdf (30133 B)2013-05-07
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zał Nr 1 do Uchw. Nr XXVI/232/2013Zal nr 1 do XXVI2322013.pdf (432954 B)2013-05-07
Opis
Zał. Nr 2 do Uchw. Nr XXVI/232/2013Zal Nr 2 do XXVI2322013.pdf (215554 B)2013-05-07
Opis
Uchwała Nr XXVI/233/2013Nr XXVI_233_2013.pdf (127015 B)2013-05-07
Opisw sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jasienica Rosielna na lata 2013-2016
Uchwała Nr XXVI/234/2013Nr XXVI.234.2013.pdf (102456 B)2013-05-07
Opisw sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Uchwała Nr XXVI/235/2013Nr XXVI_235_2013.pdf (16028 B)2013-05-07
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Uchwała Nr XXVI/236/2013Nr XXVI.236.2013.pdf (99547 B)2013-05-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXVI/237/2013Nr XXVI.237.2013.pdf (128566 B)2013-05-07
Opisw sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «