Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2013r.
Uchwała Nr XXIX/241/2013Nr XXIX_241_2013.pdf (25214 B)2013-07-04
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XXIX/242/2013XXIX_242_2013.pdf (28635 B)2013-07-04
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie przedsięwzięcia
Uchwała Nr XXIX/243/2013Nr XXIX_243_2013.pdf (17511 B)2013-07-04
Opisw sprawie zakupu działek
Uchwała Nr XXIX/244/2013Nr XXIX_244_2013.pdf (15893 B)2013-07-04
Opisw sprawie zakupu działki
Uchwała Nr XXIX/245/2013Nr XXIX2452013.pdf (47921 B)2013-07-04
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/245/2013Zal Nr 1 do Uchw.XXIX2452013.doc (30720 B)2013-07-04
Opis
Uchwała Nr XXIX/246/2013Nr XXIX_246_2013.pdf (40296 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/246/2013Zal Nr 1 do Uchw Nr XXIX2462013.pdf (388179 B)2013-07-04
Opis
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/246/2013Zal Nr 2 do Uchw. XXIX2462013.pdf (155412 B)2013-07-04
Opis
Uchwała Nr XXIX/247/2013Nr XXIX_247_2013.pdf (21106 B)2013-07-04
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/247/2013Sprawozdanie_2012.pdf (572922 B)2013-07-04
OpisSprawozdanie z realizacji budżetu gminy w 2012r.
Uchwała Nr XXIX/248/2013Nr XXIX_248_2013.pdf (21045 B)2013-07-04
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012
Uchwała Nr XXIX/249/2013Nr XXIX_249_2013.pdf (22559 B)2013-07-04
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2012r.
Uchwała Nr XXIX/250/2013XXIX_250_2013.pdf (22497 B)2013-07-04
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2012r.
Uchwała Nr XXIX/251/2013Nr XXIX_251_2013.pdf (27007 B)2013-07-04
Opisw sprawie upamiętnienia rocznicy katastrofy smoleńskiej
Uchwała Nr XXIX/252/2013Nr XXIX_252_2013.pdf (25643 B)2013-07-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Jasienica Rosielna z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XXIX/253/2013NrXXIX.253.2013.pdf (97890 B)2013-07-04
Opisw sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXIX/254/2013NrXXIX.254.2013.pdf (190280 B)2013-07-04
Opisw sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" na terenie gminy Jasienica Rosielna
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «