Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XXXII sesji Rady Gminy w dniu 05.11.2013
Uchwała Nr XXXII/268/2013Uchwala_XXXII_268_2013.pdf (41984 B)2013-11-13
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Uchwała Nr XXXII/269/2013Uchwala_XXXII_269_2013.pdf (57564 B)2013-11-13
Opisw sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Uchwała Nr XXXII/270/2013Uchwala_XXXII_270_2013.pdf (15702 B)2013-11-13
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Uchwała Nr XXXII/271/2013Uchwala_XXXII_271_2013.pdf (92685 B)2013-11-13
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XXXII/272/2013Uchwala_XXXII_272_2013.pdf (23229 B)2013-11-13
Opisw sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Uchwała Nr XXXII/273/2013Uchwala_XXXII_273_2013.pdf (29098 B)2013-11-13
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXII/274/2013Uchwala_XXXII_274_2013.pdf (32018 B)2013-11-13
Opisw sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXII/275/2013Uchwala_XXXII_275_2013.pdf (35923 B)2013-11-13
Opisw sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała Nr XXXII/276/2013Uchwala_XXXII_276_2013.pdf (48640 B)2013-11-13
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXII/277/2013Uchwala_XXXII_277_2013.pdf (22474 B)2013-11-13
Opisw sprawie zobowiązania do udostępnienia plenerowych placów fitness w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXII/278/2013Uchwala_XXXII_278_2013.pdf (19993 B)2013-11-13
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Blizne na lata 2008-2015"
Uchwała Nr XXXII/279/2013Uchwala_XXXII_279_2013.pdf (20909 B)2013-11-13
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Rosielna na lata 2008-2015"
Uchwała Nr XXXII/280/2013Uchwala_XXXII_280_2013.pdf (21486 B)2013-11-13
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Orzechówka na lata 2008-2015"
Uchwała Nr XXXII/281/2013Uchwala_XXXII_281_2013.pdf (21171 B)2013-11-13
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Wola Jasienicka na lata 2008-2015"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «