Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2013r.
Uchwała Nr XXXV/289/2013UchwaLa_XXXV_289.pdf (101451 B)2014-01-07
Opisw sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
Uchwała Nr XXXV/290/2013Uchwala_XXXV_290_2013.pdf (28087 B)2014-01-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia
Uchwała Nr XXXV/291/2013Uchwala XXXV_291_2013.pdf (27112 B)2014-01-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia
Uchwała Nr XXXV/292/2013Uchwala XXXV_292_2013.pdf (27282 B)2014-01-07
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie
Uchwała Nr XXXV/293/2013Uchwala XXXV_293_2013.pdf (44320 B)2014-01-07
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/293/2013Zalacznik Nr1 do uchwaly XXXV_293_2013.pdf (435375 B)2014-01-07
Opis
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/293/2013Zalacznik nr 2 do uchwaly XXXV_293_2013.pdf (88573 B)2014-01-07
Opis
Uchwała Nr XXXV/294/2013Uchwala XXXV_294_2013.pdf (23451 B)2014-01-07
Opisw sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok
Załącznik do uchwały Nr XXXV/294/2013Zalacznik do Uchwaly Nr XXXV_294_2013.pdf (57285 B)2014-01-07
Opis
Uchwała Nr XXXV/295/2013Uchwala XXXV_295_2013.pdf (14568 B)2014-01-07
Opisw sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Jasienica Rosielna na lata 2014 – 2016
Załącznik do uchwały Nr XXXV/295/2013Zalacznik do uchwaly Nr XXXV_295_2013.pdf (142683 B)2014-01-07
Opis
Uchwała Nr XXXV/296/2013Uchwala_XXXV_296_2013.pdf (24505 B)2014-01-07
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «