Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 07.01.2014r.
Uchwała Nr XXXVI/297/2014Uchwala_XXXVI_297_2013.pdf (34667 B)2014-01-10
Opisw sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXXVI/298/2014uchwala XXXVI_298_2013.pdf (27522 B)2014-01-10
Opisw sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «