Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 21.02.2014r.
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014Uchwala Nr XXXVIII_303_4014r. .doc (54272 B)2014-03-05
Opisw sprawie:zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli
Uchwała NrXXXVIII/304/2014Uchwala Nr XXXVIII_304_2014r.doc (34816 B)2014-03-05
Opisw sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedyi psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała Nr XXXVIII/305/2014Uchwala Nr XXXVIII_305_2014r.doc (30208 B)2014-03-05
Opisw sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXXVIII/306/2014Uchwala Nr XXXVIII_306_2014r.doc (125440 B)2014-03-05
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVIII/307/2014Uchwala_Nr XXXVIII_307_2014r.doc (38400 B)2014-03-05
Opisw sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/307/2014WPF_21lut.doc (338944 B)2014-03-05
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/307/2014 Przedsiewzecia_21lut.doc (198200 B)2014-03-05
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała Nr XXXVIII/308/2014Uchwala Nr_XXXVIII_308_2014r.doc (24064 B)2014-03-05
Opisw sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/309/2014Uchwala Nr_XXXVIII_309_2014 r.doc (24064 B)2014-03-05
Opisw sprawie :udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Uchwała Nr XXXVIII/310/2104Uchwala Nr_XXXVIII_310_2014r..doc (24576 B)2014-03-05
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXVIII/311/2014Uchwala Nr_XXXVIII_311_2014R.doc (23552 B)2014-03-05
Opisw sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXVIII/312/2014UchwalaNr_XXXVIII_312_2014R.doc (40448 B)2014-03-05
Opisw sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2014.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «