Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2014r.
Uchwała Nr XXXIX/313/2014XXXIX.313_28kwi.pdf (53076 B)2014-05-07
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/314/2014UchwaLa XXXIX_314_2014r.doc (45056 B)2014-05-07
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/314/2014WPF_28kwi.pdf (455129 B)2014-05-07
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/314/2014Przedsiewziecia_28kwi.pdf (86426 B)2014-05-07
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała Nr XXXIX/315/2014Uchwala XXXIX_315_2014r.doc (74752 B)2014-05-07
Opisw sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXIX/316/2014Uchwala XXXIX_316_2014R.doc (53248 B)2014-05-07
Opisw sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasienica Rosielna

Uchwała Nr XXXIX/317/2014Uchwala XXXIX_317_2014r.doc (72192 B)2014-05-07
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jasienicy Rosielnej
Uchwała Nr XXXIX/318/2014Uchwala XXXIX_318_2014 r.doc (26624 B)2014-05-07
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek

Obwieszczenie Nr 1/2014Obwieszczenie tekst jednolity.doc (35328 B)2014-05-07
Opisw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «