Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XLVI sesji Rady Gminy w dniu 05.11.2014
Uchwała Nr XLVI/350/2014XLVI_350_2014.doc (28160 B)2014-12-17
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia
Uchwała Nr XLVI/351/2014XLVI_351_2014.doc (25088 B)2014-12-17
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załacznik do Uchwały Nr XVI/351/2014taryfikator - 2015 - z podatkiem - J.doc (316416 B)2014-12-17
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XLVI/352/2014XLVI_352_2014 .doc (26112 B)2014-12-17
Opisw sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków .
Uchwała Nr XLVI/353/2014XLVI_353_2014.docx (18123 B)2014-12-17
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościw gminie Jasienica Rosielna

Uchwała Nr XLVI/354/2014XLVI_354_2014.doc (26112 B)2014-12-17
Opisw sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna.
Uchwała Nr XLVI/355/2014XLVI_355_2014.docx (15651 B)2014-12-17
Opisw sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała Nr XLVI/356/2014XLVI_356_2014.docx (11992 B)2014-12-17
Opisw sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
Uchwała Nr XLVI/357/2014XLVI_357_2014.doc (77824 B)2014-12-17
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Jasienica
Uchwała Nr XLVI/358/2014XLVI_358_2014.doc (38400 B)2014-12-17
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/358/2014WPF_5lis.pdf (112468 B)2014-12-17
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/358/2014Przedsewziecia_5lis.pdf (91562 B)2014-12-17
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała Nr XLVI/359/2014XLVI_359_2014.doc (26112 B)2014-12-17
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «