Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na III sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2014
Uchwała Nr III/11/2014Uchwala III_11_2014 .doc (180224 B)2015-01-08
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała Nr III/12/2014Uchwala III_12_2014.doc (23552 B)2015-01-08
Opisuchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uchwała Nr III/13/2014Uchwala III_13_2014r.doc (24064 B)2015-01-08
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2015 rok
Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014Zalacznik do uchwaly III_13_2014.doc (108544 B)2015-01-08
OpisGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2015 rok

Uchwała Nr III/14/2014Uchwala III_14_2014 r.doc (27648 B)2015-01-08
Opisw sprawie uchylenia uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia.
Uchwała Nr III/15/2014Uchwala III_15_2014r.doc (25600 B)2015-01-08
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji
Uchwała Nr III/16/2014Uchwala III_16_2014.doc (40448 B)2015-01-08
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014WPF_29gru_zal nr 1.pdf (111429 B)2015-01-08
OpisWieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014Przedsiewziecia_29gru_zal.nr 2.pdf (91065 B)2015-01-08
OpisPrzedsięwzięcia do WPF
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «