Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na V sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2015
Uchwała Nr V/26/2015Uchwala V_26_2015.docx (33183 B)2015-03-25
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Uchwała Nr V/27/2015Uchwala V_27_2015.docx (17811 B)2015-03-25
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jasienica Rosielna środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr V/28/2015Uchwala V_28_2015.doc (50176 B)2015-03-25
Opisw sprawie: określenia kryteriów naboru kandydatów do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Uchwała Nr V/29/2015Uchwala V_29_2015.docx (16599 B)2015-03-25
Opisw sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr V/30/2015Uchwala V_30_2015.doc (26112 B)2015-03-25
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Jasienica Rosielna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

Uchwała Nr V/31/2015Uchwala V_31_2015.docx (15526 B)2015-03-25
Opisw sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2015
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «