Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na IX sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2015
Uchwała IX/50/2015Uchwala_50_2015.docx (39746 B)2015-10-02
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Uchwała IX/51/2015Uchwala_51_2015.doc (47104 B)2015-10-02
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (102481 B)2015-10-02
OpisWieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015Wykaz przedsiewziec do WPF.pdf (87917 B)2015-10-02
OpisWykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała IX/52/2015Uchwala_52_2015.doc (29696 B)2015-10-02
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan w aglomeracji Jasienica Rosielna”
Uchwała IX/53/2015Uchwala_53_2015.docx (13527 B)2015-10-02
Opisw sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna.
Uchwała IX/54/2015Uchwala_54_2015.docx (12709 B)2015-10-02
Opisw sprawie zakupu działki w Jasienicy Rosielnej
Uchwała IX/55/2015Uchwala_55_2015.docx (14436 B)2015-10-02
Opisw sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Uchwała IX/56/2015Uchwala_56_2015.docx (22875 B)2015-10-02
Opisw sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
Uchwała IX/57/2015Uchwala_57_2015.docx (15697 B)2015-10-02
Opisw sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2016 – 2019
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «