Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na X sesji Rady Gminy w dniu 29.10.2015
Uchwała X/58/2015Uchwala X_58_2015.doc (25088 B)2015-11-05
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załącznik do Uchwały X/58/2015Zalacznik -taryfikator - 2016.doc (405504 B)2015-11-05
Opistaryfikator za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała X/59/2015Uchwala X_59_2015.doc (27136 B)2015-11-05
Opisw sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków .
Uchwała X/60/2015Uchwala X_60_2015.docx (16853 B)2015-11-05
Opiso zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała X/61/2015Uchwala X_61_2015.docx (30274 B)2015-11-05
Opisw sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała X/62/2015Uchwala X_62_2015.doc (36864 B)2015-11-05
Opisw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała X/63/2015Uchwala X_63_2015.docx (17571 B)2015-11-05
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek.
Uchwała X/64/2015Uchwala X_64_2015.docx (13220 B)2015-11-05
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Uchwała X/65/2015Uchwala X_65_2015.doc (36352 B)2015-11-05
Opisw sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliznem
Uchwała X/66/2015Uchwala X_66_2015.doc (28160 B)2015-11-05
Opisw sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała X/67/2015Uchwala X_67_2015.docx (18036 B)2015-11-05
Opisw sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna na 2016 r.

Uchwała X/68/2015Uchwala X_68_2015.docx (14939 B)2015-11-05
Opisw sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała X/69/2015Uchwala X_69_2015.docx (19362 B)2015-11-05
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Jasienica Rosielna
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «