Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XI sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2015
Uchwała XI/70/2015Uchwala XI_70_2015.docx (21765 B)2015-12-03
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna.

Uchwała XI/71/2015Uchwala XI_71_2015.docx (16801 B)2015-12-03
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, o lasach i o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Załącznik nr 1 do Uchwały XI/71/2015Zalacznik nr 1 DR-1 Wzor deklaracji na podatek rolny.doc (272384 B)2015-12-03
OpisDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Załącznik nr 2 do Uchwały XI/71/2015Zalacznik nr 2 DL-1 Wzor deklaracji na podatek lesny.doc (121856 B)2015-12-03
OpisDEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Załącznik nr 3 do Uchwały XI/71/2015Zalacznik nr 3 DN-1 Wzor deklaracji na podatek od nieruchomosci.doc (215552 B)2015-12-03
OpisDEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Załącznik nr 4 do Uchwały XI/71/2015Zalacznik nr 4 IR-1 wzor informacji o gruntach.doc (181760 B)2015-12-03
OpisINFORMACJA O GRUNTACH
Załącznik nr 5 do Uchwały XI/71/2015Zalacznik nr 5 IL-1 wzor informacji o lasach.doc (111616 B)2015-12-03
OpisINFORMACJA O LASACH
Załącznik nr 6 do Uchwały XI/71/2015 Zalacznik nr 6 IN-1 wzor informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych.doc (188416 B)2015-12-03
OpisINFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Uchwała XI/72/2015Uchwala XI_72_2015.docx (16762 B)2015-12-03
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Załącznik nr 1 do Uchwały XI/72/2015Zalacznik nr 1 do uchwaly XI_72_2015.docx (25998 B)2015-12-03
OpisDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Załącznik nr 2 do Uchwały XI/72/2015Zalacznik nr 2 do uchwaly XI_72_2015.docx (17514 B)2015-12-03
OpisDEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Załącznik nr 3 do Uchwały XI/72/2015Zalacznik nr 3 do uchwaly XI_72_2015.docx (24859 B)2015-12-03
OpisDEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwała XI/73/2015Uchwala XI_73_2015.docx (39070 B)2015-12-03
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Uchwała XI/74/2015Uchwala XI_74_2015.doc (43008 B)2015-12-03
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała XI/75/2015Uchwala XI_75_2015.docx (17163 B)2015-12-03
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała XI/76/2015Uchwala XI_76_2015.docx (14282 B)2015-12-03
Opisw sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jasienica Rosielna a Gminą Brzozów w przedmiocie wspólnej realizacji projektu z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «