Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2015
Uchwała Nr XIII/82/2015Uchwala XIII_82_2015.doc (1040384 B)2016-01-12
OpisUCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK
Uchwała Nr XIII/83/2015Uchwala XIII_83_2015.docx (24352 B)2016-01-12
Opisw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2015Zalacznik nr 1 do uchwaly XIII_83_2015.pdf (108952 B)2016-01-12
OpisWieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2015Zalacznik nr 2 do uchwaly XIII_83_2015.pdf (83837 B)2016-01-12
OpisWykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr XIII/84/2015Uchwala XIII_84_2015.docx (39232 B)2016-01-12
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Uchwała Nr XIII/85/2015Uchwala XIII_85_2015.doc (45568 B)2016-01-12
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2015Zalacznik nr 1 do uchwalyXIII_85_2015.pdf (110913 B)2016-01-12
OpisWieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2015Zalacznik nr 2 do uchwaly XIII_85_2015.pdf (88668 B)2016-01-12
OpisWykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr XIII/86/2015Uchwala XIII_86_2015.docx (17206 B)2016-01-12
Opiso uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała Nr XIII/87/2015Uchwala XIII_87_2015.docx (13396 B)2016-01-12
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
Uchwała Nr XIII/88/2015Uchwala XIII_88_2015.doc (93696 B)2016-01-12
Opisw sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015Zalacznik Nr 1-1.doc (45056 B)2016-01-12
OpisWniosek o przyznanie dotacji
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/2015Zalacznik Nr 2-1.doc (39936 B)2016-01-12
OpisInformacja o aktualnej liczbie uczniów
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/88/2015Zalacznik Nr3-1.doc (50688 B)2016-01-12
OpisMiesięczne rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Jasienica Rosielna
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/88/2015Zalacznik Nr 4-1.doc (49664 B)2016-01-12
OpisRoczne rozliczenie wykorzystania dotacji
Uchwała Nr XIII/89/2015Uchwala XIII_89_2015.docx (24059 B)2016-01-12
Opisw sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej na 2016 rok
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «