Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XIV sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2016
Uchwała Nr XIV/90/2016Uchwala XIV_90_2016.docx (16538 B)2016-02-01
Opisw sprawie zamiaru włączenia Przedszkola w Jasienicy Rosielnej do Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej .
Uchwała Nr XIV/91/2016Uchwala XIV_91_2016.docx (22912 B)2016-02-01
Opisw sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała Nr XIV/92/2016Uchwala XIV_92_2016.doc (25600 B)2016-02-01
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2016 rok
Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/2015zalacznik do uchwaly XIV_92_2016.doc (111104 B)2016-02-01
OpisGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/93/2016Uchwala XIV_93_2016.docx (25255 B)2016-02-01
Opisw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XIV/94/2016Uchwala XIV_94_2016.docx (14494 B)2016-02-02
Opiso zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XIV/95/2016Uchwala XIV_96_2016.docx (27914 B)2016-02-02
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XIV/96/2016Uchwala XIV_96_2016.docx (27914 B)2016-02-02
Opisw sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasienica Rosielna do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych,
wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «