Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XVI sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2016
Uchwała XVI/100/2016Uchwala_XVI_100_2016.pdf (1441682 B)2016-04-15
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Uchwała XVI/101/2016Uchwala_XVI_101_2016.pdf (4624404 B)2016-04-19
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała XVI/102/2016Uchwala_XVI_102_2016.pdf (2419619 B)2016-04-19
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
Uchwała XVI/103/2016Uchwala_XVI_103_2016.pdf (204450 B)2016-04-19
Opisw sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała XVI/104/2016Uchwala_XVI_104_2016.pdf (284340 B)2016-04-19
Opisw sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna

Uchwała XVI/105/2016Uchwala_XVI_105_2016.pdf (294477 B)2016-04-19
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
Uchwała XVI/106/2016Uchwala_XVI_106_2016.pdf (209446 B)2016-04-19
Opisw sprawie zgłoszenia sołectwa Wola Jasienicka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «