Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.
Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.Uchwala Nr 44.doc (87040 B)2003-07-24
OpisW sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r.
Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.Uchwala Nr VI.45.2003.doc (22528 B)2003-07-24
OpisZmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji realizowanych w gminie Jasienica Rosielna w ramach programu SAPARD
Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.Uchwala Nr VI.46.2003.doc (22016 B)2003-07-24
OpisZmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji – „Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej”.
Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.UCHWAlA Nr VI.47.2003.doc (22528 B)2003-07-24
OpisW sprawie przyjęcia dotacji
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uchwała Nr VI/48/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.UCHWALA Nr VI.48.2003.doc (20992 B)2003-07-24
OpisW sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłacenia diet przysługujących sołtysowi w sołectwie Wola Jasienicka w 2003 roku.
Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.Uchwala Nr VI.49.2003.doc (24064 B)2003-07-24
OpisW sprawie zatwierdzenia wykazu działek i budynków mienia komunalnego przeznaczonych do rozdysponowania w 2003 roku.
Uchwała Nr VI/50/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.UCHWALA Nr VI.50.2003.doc (43520 B)2003-07-24
OpisW sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Uchwała Nr VI/51/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.UCHWALA Nr VI.51.2003.doc (25088 B)2003-07-24
OpisZmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego.
Uchwała Nr VI/52/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.Uchwala Nr VI.52.2003.doc (20992 B)2003-07-24
OpisZmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
Uchwała Nr VI/53/2003 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 9 lipca 2003r.Uchwala Nr VI.53.2003.doc (21504 B)2003-07-24
OpisZmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i nadania mu statutu
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «