Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Gminy 17 marca2010r.
Uchwała Nr XXXVIII/280/2010Nr XXXVIII_280_2010.pdf (41931 B)2010-03-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XXXVIII/281/2010Uchwala.XXXVIII.281.2010.pdf (198695 B)2010-03-29
Opisw sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXVIII/282/2010Uchwala.XXXVIII.282.2010.pdf (118264 B)2010-03-29
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach na terenie gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XXXVIII/283/2010Uchwala.XXXVIII.283.2010.pdf (128401 B)2010-03-29
Opisw sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała Nr XXXVIII/284/2010Uchwala.XXXVIII.284.pdf (183465 B)2010-03-29
Opisw sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi
Uchwała Nr XXXVIII/285/2010Nr XXXVIII2852010.pdf (15544 B)2010-03-29
Opis
Uchwała Nr XXXVIII/286/2010Nr XXXVIII2862010.pdf (32160 B)2010-03-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXVIII/287/2010XXXVIII2872010.pdf (32552 B)2010-03-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXVIII/288/2010Nr XXXVIII2882010.pdf (16446 B)2010-03-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXVIII/289/2010XXXVIII2892010.pdf (28840 B)2010-03-29
Opis w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XXXVIII/290/2010XXXVIII2902010.pdf (23108 B)2010-03-29
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «