Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2010r.
Uchwała Nr XXXIX/291/2010XXXIX2912010.pdf (13569 B)2010-05-10
Opisw sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Uchwała Nr XXXIX/292/2010NrXXXIX2922010.pdf (13495 B)2010-05-10
Opisw sprawie powołania Skarbnika Gminy
Uchwała Nr XXXIX/293/2010XXXIX2932010.pdf (15335 B)2010-05-10
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy za 2010r.
Uchwała Nr XXXIX/294/2010XXXIX_294_2010.pdf (48821 B)2010-05-10
Opisw sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XXXIX/295/2010Nr XXXIX_295_2010.pdf (60539 B)2010-05-10
Opisw sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XXXIX/296/2010Nr XXXIX2962010.pdf (15846 B)2010-05-10
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2010r. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr XXXIX/297/2010Nr XXXIX2972010.pdf (22864 B)2010-05-10
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010r.
Uchwała Nr XXXIX/298/2010XXXIX2982010.pdf (22810 B)2010-05-10
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010r.
Uchwała Nr XXXIX/299/2010XXXIX2992010.pdf (37830 B)2010-05-10
Opisw sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXXIX/300/2010Nr XXXIX3002010.pdf (31545 B)2010-05-10
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XXXIX/301/2010Nr XXXIX3012010.pdf (15899 B)2010-05-10
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia udziałów w działce
Uchwała Nr XXXIX/302/2010Nr XXXIX3022010.pdf (21956 B)2010-05-10
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «