Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2010r.
Uchwała Nr XLI/303/2010Nr XLI_303_2010.pdf (53025 B)2010-07-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLI/304/2010Nr XLI_304_2010.pdf (23193 B)2010-07-01
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010r.
Uchwała Nr XLI/305/2010Nr XLI_305_2010.pdf (15188 B)2010-07-01
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2009r.
Uchwała Nr XLI/306/2010Nr XLI_306_2010.pdf (15205 B)2010-07-01
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2009r.
Uchwała Nr XLI/307/2010Nr XLI_307_2010.pdf (15583 B)2010-07-01
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej za 2009r. oraz zatwierdzenia propozycji przeznaczenia zysku za 2009r.
Uchwała Nr XLI/308/2010Nr XLI_308_2010.pdf (24628 B)2010-07-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek
Uchwała Nr XLI/309/2010Nr XLI_309_2010.pdf (15833 B)2010-07-01
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr XLI/310/2010Nr XLI_310_2010.pdf (29510 B)2010-07-01
Opisw sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna za pierwsze półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLI/311/2010Nr XLI_311_2010.pdf (27393 B)2010-07-01
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim umowy dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji
w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «