Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2010r.
Uchwała Nr XLII/312/2010Nr XLII3122010.pdf (41477 B)2010-08-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Załącznik do uchwały Nr XLII/312/2010zal.do uchwalyXLII3122010.pdf (22149 B)2010-08-04
Opis
Uchwała Nr XLII/313/2010NrXLII3132010.pdf (18526 B)2010-08-04
Opisw sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2010r. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr XLII/314/2010NrXLII3142010.pdf (46687 B)2010-08-04
Opisw sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała Nr XLII/315/2010NrXLII3152010.pdf (15635 B)2010-08-04
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
Uchwała Nr XLII/316/2010NrXLII3162010.pdf (16526 B)2010-08-04
Opisw sprawie zbycia części działki na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr XLII/317/2010Nr XLII3172010.pdf (24597 B)2010-08-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki
Uchwała Nr XLII/318/2010NrXLII3182010.pdf (24824 B)2010-08-04
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
Uchwała Nr XLII/319/2010NrXLII3192010.pdf (52776 B)2010-08-04
Opisw sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury Gminy Jasienica Rosielna za pierwsze półrocze roku budżetowego
Stanowisko Rady Gminystanowisko.pdf (21357 B)2010-08-04
Opisw sprawie zaopiniowania propozycji obszaru Ostoja Czarnorzecka
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «