Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XLIII sesji rady Gminy w dniu 27 września 2010r.
Uchwała Nr XLIII/320/2010Nr XLIII_320_2010.pdf (23495 B)2010-10-18
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
Uchwala Nr XLIII/321/2010Nr XLIII_321_2010.pdf (24625 B)2010-10-18
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia
Uchwała Nr XLIII/322/2010Nr XLIII_322_2010.pdf (24198 B)2010-10-18
Opisw sprawie wyboru zadania do złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011
Uchwała Nr XLIII/323/2010Nr XLIII_323_2010.pdf (31094 B)2010-10-18
Opisw sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2011r. na zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011
Uchwała Nr XLIII/324/2010Nr XLIII_324_2010.pdf (45886 B)2010-10-18
Opisw sprawie wprowadzenia zmian b udżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLIII/325/2010Nr XLIII_325_2010.pdf (30402 B)2010-10-18
Opisw sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Uchwała Nr XLIII/326/2010Nr XLIII_326_2010.pdf (35896 B)2010-10-18
Opisw sprawie zakupu działki w Orzechówce
Uchwała Nr XLIII/328/2010Nr XLIII_328_2010.pdf (44224 B)2010-10-18
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «