Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Gminy w dniu 22 października 2010r.
Uchwała Nr XLIV/329/2010XLIV3292010.pdf (52224 B)2010-11-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLIV/330/2010Nr XLIV_330_2010.pdf (24065 B)2010-11-04
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XLIV/331/2010Nr XLIV_331_2010.pdf (22647 B)2010-11-04
Opisw sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości
Uchwała Nr XLIV/333/2010NrXLIV3332010.pdf (100031 B)2010-11-04
Opisw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XLIV/334/2010NrXLIV3342010.pdf (16892 B)2010-11-04
Opisw sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Uchwała Nr XLIV/335/2010XLIV3352010.pdf (69755 B)2010-11-04
Opisw sprawie nadania imienia Króla Władysława Jagiełły i Świętej Królowej Jadwigi Gimnazjum w Orzechówce
Uchwała Nr XLIV/336/2010XLIV3362010.pdf (15727 B)2010-11-04
Opisw sprawie rozwiązania umowy darowizny
Uchwała Nr XLIV/337/2010Nr XLIV3372010.pdf (31392 B)2010-11-04
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2010r. pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr XLIV/338/2010Nr XLVI3382010.pdf (30406 B)2010-11-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy Gmin Jasienica Rosielna i Kamenica nad Cirochou
Uchwała Nr XLIV/332/2010Uchwala Nr XLIV.332.2010.pdf (61148 B)2010-11-12
Opisw sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «