Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Gminy w dniu 12 listopada 2010r.
Uchwała Nr XLV/339/2010Nr XLV3392010.pdf (40675 B)2011-01-25
Opisw sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLV/340/2010Nr XLV3402010.pdf (23223 B)2011-01-25
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki w WFOŚ
Uchwała Nr XLV/341/2010NrXLV3412010.pdf (15951 B)2011-01-25
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010r.
Uchwała Nr XLV/342/2010NrXLV3422010.pdf (76219 B)2011-01-25
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011rok
Uchwała Nr XLV/343/2010NrXLV3432010.pdf (65532 B)2011-01-25
Opisw sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XLV/344/2010NrXLV3442010.pdf (59388 B)2011-01-25
Opisw sprawie obniżenia ceny skupu żyta
uchwala Nr XLV/345/2010NrXLV.345.2010.pdf (59345 B)2011-01-25
Opisw sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
Uchwała Nr XLV/346/2010Nr XLV3462010.pdf (23255 B)2011-01-25
Opisw sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących
sołtysom wsi
Uchwała Nr XLV/347/2010NrXLV3472010.pdf (23485 B)2011-01-25
Opisw sprawie zmiany statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem
Uchwała NR XLV/348/2010NrXLV3482010.pdf (13193 B)2011-01-25
Opisw sprawie wyraŜenia zgody na powierzenie prowadzenia zadania publicznego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «