Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2011r.
Uchwała Budżetowa Nr V_18_2011.pdf (251510 B)2011-02-08
OpisNr V/18/2011
Uchwała Nr V/19/2011Nr V_19_2011.pdf (28534 B)2011-02-08
Opisw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr V/20/2011Nr V_20_2011.pdf (30660 B)2011-02-08
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet radnym i sołtysom wsi
Uchwała Nr V/22/2011Nr V_22_2011.pdf (59859 B)2011-02-08
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014
Uchwała Nr V/23/2011Uchwala.V.23.2011.pdf (63009 B)2011-02-08
Opisw sprawie ustanowienia pomników przyrody
Uchwała Nr V/24/2011Nr V_24_2011.pdf (22827 B)2011-02-08
Opisw sprawie poparcia Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska dotyczącego ogłoszenia strefy wolnej od dopuszczenia do upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr V/25/2011NrV_25_2011.pdf (29738 B)2011-02-08
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Blizne na lata 2008-2015"
Uchwała Nr V/26/2011Nr V_26_2011.pdf (29772 B)2011-02-08
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Orzechówka na lata 2008-2015"
Uchwala Nr V/27/2011Nr V_27_2011.pdf (29824 B)2011-02-08
Opisw sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Wola Jasienicka na lata 2008-2015"
Uchwała Nr V/21/2011Nr V_21_2011.pdf (53829 B)2011-03-18
Opisw sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jasienica Rosielna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/2011Zalacznik1do Uchwaly Nr V212011.doc (60928 B)2011-03-18
Opis
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2011Zalacznik2 do Uchwaly Nr V212011.doc (40960 B)2011-03-18
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «