Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2011r.
Uchwała Nr VI/28/2011Uchwala Nr VI_28_2011.pdf (16438 B)2011-04-06
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojwództwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr VI/29/2011Uchwala Nr VI_29_2011.pdf (46212 B)2011-04-06
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Uchwała Nr VI/30/2011Uchwala Nr VI_30_2011.pdf (22956 B)2011-04-06
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki na 2012 rok
Uchwała Nr VI/31/2011Uchwala Nr VI_31_2011.pdf (20781 B)2011-04-06
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na Wojta Gminy
Uchwała Nr VI/32/2011Uchwala Nr VI_32_2011.pdf (31744 B)2011-04-06
Opisw sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
Uchwała Nr VI/33/2011Uchwala Nr VI_33_2011.pdf (39922 B)2011-04-06
Opisw sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku
realizacji tych zajęć
Uchwała Nr VI/34/2011Uchwala Nr VI_34_2011.pdf (63779 B)2011-04-06
Opisw sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznem
Uchwała Nr VI/35/2011Uchwala Nr VI_35_2011.pdf (53365 B)2011-04-06
Opisw sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «