Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 16 czerwca 2011r.
Uchwala Nr VIII/41/2011NrVIII_41_2011.pdf (24296 B)2011-06-29
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010
Uchwała Nr VIII/42/2011NrVIII_42_2011.pdf (24647 B)2011-06-29
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010
Uchwała Nr VIII/43/2011NrVIII_43_2011.pdf (22152 B)2011-06-29
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK za 2010r.
Załącznik do uchwały Nr VIII/43/2011zal.GOK.pdf (8223065 B)2011-06-29
Opis
Uchwala Nr VIII/44/2011NrVIII_44_2011.pdf (23505 B)2011-06-29
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej za 2010r. oraz zatwierdzenia propozycji przeznaczenia zysku za 2010r.
Załącznik do uchwały Nr VIII/44/2011zal.SP ZOZ.pdf (8060225 B)2011-06-29
Opis
Uchwała Nr VIII/45/2011NrVIII_45_2011.pdf (22109 B)2011-06-29
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2010r.
Zał do uchwały Nr VIII/45/2011zal.ZWiK.pdf (6918635 B)2011-06-29
Opis
Uchwała Nr VIII/46/2011NrVIII_46_2011.pdf (26451 B)2011-06-29
Opis
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.
"Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica Rosielna”
Uchwala Nr VIII/47/2011NrVIII_47_2011.pdf (16280 B)2011-06-29
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
Uchwała Nr VIII/48/2011NrVIII_48_2011.pdf (57313 B)2011-06-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Uchwala Nr VIII/49/2011NrVIII_49_2011.pdf (38541 B)2011-06-29
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
załącznik do uchwały Nr VIII/49/2011zal. do Uchw.NrVIII492011.pdf (204446 B)2011-06-29
Opis
Uchwała Nr VIII/50/2011NrVIII_50_2011.pdf (25041 B)2011-06-29
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011r.
Uchwała Nr VIII/51/2011NrVIII_51_2011.pdf (36132 B)2011-06-29
Opisw sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr VIII/52/2011NrVIII_52_2011.pdf (21915 B)2011-06-29
Opisw sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski
Uchwała Nr VIII/53/2011NrVIII_53_2011.pdf (15794 B)2011-06-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia działek
Uchwała Nr VIII/54/2011NrVIII_54_2011.pdf (16729 B)2011-06-29
Opisw sprawie nieodplatnego przejęcia działek
Uchwała Nr VIII/55/2011NrVIII_55_2011.pdf (24554 B)2011-06-29
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki
Uchwała Nr VIII/56/2011NrVIII_56_2011.pdf (24657 B)2011-06-29
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010r.sprawozdanie.org.pozarz.2010.doc (32768 B)2011-07-05
Opisinformację wytworzyla:Elżbieta Płonka
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «