Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 2 listopada 2011r.
Uchwała Nr XI/70/2011XI702011.pdf (34773 B)2011-11-15
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
Uchwała Nr XI/71/2011XI702011.pdf (34773 B)2011-11-15
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XI/72/2011XI722011.pdf (16601 B)2011-11-15
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
Uchwała Nr XI/73/2011XI732011.pdf (32608 B)2011-11-15
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała Nr XI/74/2011XI742011.pdf (63108 B)2011-11-15
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/2011Zal Nr 1UchXI742011.pdf (23656 B)2011-11-15
Opis
Uchwała Nr XI/75/2011XI.752011.pdf (28240 B)2011-11-15
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XI/76/2011NrXI762011.pdf (26016 B)2011-11-15
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XI/77/2011Nr XI.77.2011.pdf (24288 B)2011-11-15
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.
"Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”
Uchwała Nr XI/78/2011XI782011.pdf (25135 B)2011-11-15
Opis
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Uchwała Nr XI/79/2011XI792011.pdf (62807 B)2011-11-15
Opisw sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Uchwała Nr XI/81/2011XI812011.pdf (16968 B)2011-11-15
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasienica Rosielna i P. Zofii i Tadeusza Szarek
Uchwała XI/82/2011Uchwala.XI.82.2011.2011-11-02.pdf (500773 B)2011-11-15
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XI/83/2011Uchwala.XI.83.2011.2011-11-02.pdf (499587 B)2011-11-15
Opisw sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XI/84/2011Uchwala.XI.84.2011.2011-11-02.pdf (499348 B)2011-11-15
Opisw sprawie wprowadzenia opłaty targowej w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XI/85/2011Uchwala.XI.85.2011.2011-11-02.pdf (498760 B)2011-11-15
Opisw sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
Uchwała Nr XI/86/2011Uchwala.XI.86.2011.2011-11-02.pdf (498688 B)2011-11-15
Opisw sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Uchwała Nr XI/87/2011Uchwala.XI.87.2011.2011-11-02.pdf (500177 B)2011-11-15
Opisw sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XI/88/2011Uchwala.XI.88.2011.2011-11-02.pdf (510096 B)2011-11-15
Opisw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Uchwała Nr XI/89/2011Uchwala.XI.89.2011.2011-11-02.pdf (501625 B)2011-11-15
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/89/2011Zal Nr 1 Uchw.XI892011.doc (129024 B)2011-11-15
OpisDeklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik do uchwały Nr XI/75/2011zal. do uchw.XI.75.2011.pdf (226163 B)2011-11-15
Opis
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/89/2011Zal Nr 2 Uchw.XI892011.doc (70656 B)2011-11-15
OpisInformacja na podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XI/80/2011 - stwierdzona nieważność Rozstrzygnięciem Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2011r. 2011-12-08
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «