Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2011r.
Uchwała Nr XIV/99/2011Nr XIV_99_2011.pdf (25422 B)2011-12-30
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XIV/100/2011Nr XIV_100_2011.pdf (64051 B)2011-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
Uchwała Nr XIV/101/2011Nr XIV_101_2011.pdf (30426 B)2011-12-30
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zał. do Uchwały Nr XIV/101/2011zal.XIV.101.2011.pdf (226017 B)2011-12-30
Opis
Uchwała Nr XIV/102/2011Nr XIV_102_2011.pdf (24889 B)2011-12-30
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji
pn. „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w aglomeracji Jasienica Rosielna – m. Jasienica Rosielna, Blizne oraz Orzechówka”
Uchwała Nr XIV/103/2011Nr XIV_103_2011.pdf (64256 B)2011-12-30
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Jasienica Rosielna na rok 2012
Uchwała Nr XIV/104/2011Nr XIV_104_2011.pdf (24902 B)2011-12-30
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki
Uchwała Nr XIV/105/2011Nr XIV_105_2011.pdf (26161 B)2011-12-30
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Uchwała Nr XIV/106/2011Nr XIV_106_2011.pdf (19135 B)2011-12-30
Opisw sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «