Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2012r.
Uchwała Nr XVI/117/2012Nr XVI1172012.pdf (112989 B)2012-04-04
Opisw sprawie włączenia Przedszkola w Orzechówce do Zespołu Szkół
w Orzechówce
Uchwała Nr XVI/118/2012NrXVI1182012.pdf (199019 B)2012-04-04
Opisw sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej oraz nadania mu statutu
Uchwała Nr XVI/119/2012Nr XVI_119_2012.pdf (15973 B)2012-04-04
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej
Uchwała Nr XVI/120/2012NrXVI1202012.pdf (22798 B)2012-04-04
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej w likwidacji
Uchwała Nr XVI/121/2012Nr XVI_121_2012.pdf (23011 B)2012-04-04
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Rosielnej w likwidacji
Uchwała Nr XVI/122/2012Nr XVI_122_2012.pdf (23767 B)2012-04-04
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XVI/123/2012Nr XVI_123_2012.pdf (24916 B)2012-04-04
Opisw sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XVI/124/2012Nr XVI1242012.pdf (1359141 B)2012-04-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała Nr XVI/124/2012Nr XVI1242012.pdf (1359141 B)2012-04-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Uchwała Nr XVI/125/2012Nr XVI1252012.pdf (43344 B)2012-04-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Uchwała Nr XVI/126/2012Nr XVI_126_2012.pdf (26124 B)2012-04-04
Opisw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XVI/127/2012Nr XVI1272012.pdf (128083 B)2012-04-04
Opisw sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2012
Uchwała Nr XVI/128/2012Nr XVI_128_2012.pdf (31036 B)2012-04-04
Opisw sprawie zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet radnym i sołtysom wsi
Uchwała Nr XVI/129/2012Nr XVI_129_2012.pdf (14877 B)2012-04-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok
Uchwała Nr XVI/130/2012Nr XVI_130_2012.pdf (24742 B)2012-04-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki
Uchwała Nr XVI/131/2012Nr XVI_131_2012.pdf (29953 B)2012-04-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek
Uchwała Nr XVI/132/2012Nr XVI_132_2012.pdf (27264 B)2012-04-04
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX)
Uchwała Nr XVI/133/2012Nr XVI_133_2012.pdf (15123 B)2012-04-04
Opisw sprawie zakupu działek w Jasienicy Rosielnej
Zał nr 1 do Uchwały Nr XVI/125/2012Zal Nr 1 do uchw.Nr XVI1252012.pdf (292302 B)2012-04-04
Opis
Zał. Nr 2 do uchwały Nr XVI/125/2012Zal Nr 2 do uchwaly NrXVI1252012.pdf (25290 B)2012-04-04
Opis
Zał do uchwały Nr XVI/119/2012zal do uchwaly Nr XVI1192012.pdf (2095820 B)2012-04-04
Opis
Zał do Uchwały XVI/120/2012zal do uchwaly Nr XVI1202012.pdf (2096004 B)2012-04-04
Opis
Zał. Nr 1 do uchwały Nr XVI/121/2012zal nr 1 do uchw.XVI1212012.pdf (2038775 B)2012-04-04
Opis
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2012zal. nr 2 do uchwaly Nr XVI1212012.pdf (916415 B)2012-04-04
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «