Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na XIX sesji Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 2012r.
Uchwała Nr XIX/157/2012Nr XIX1572012.pdf (23567 B)2012-08-29
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XIX/158/2012Nr XIX1582012.pdf (22583 B)2012-08-29
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XIX/159/2012Nr XIX1592012.pdf (23893 B)2012-08-29
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizacje zadania publicznego
Uchwała Nr XIX/160/2012Nr XIX_160_2012.pdf (60244 B)2012-08-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/2012Zal Nr 1 do uchw. Nr XIX_160_2012.pdf (26118 B)2012-08-29
Opis
Uchwala Nr XIX/161/2012Nr XIX_161_2012.pdf (37408 B)2012-08-29
Opisw sprawie zmian w eieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna
Zał Nr 1 do uchwały Nr XIX/161/2012Zal Nr 1do uchw. Nr XIX1612012.pdf (292291 B)2012-08-29
Opis
Zał Nr 2 do Uchw Nr XIX/161/2012Zal nr 2 do uchw Nr XIX_161_2012.pdf (25058 B)2012-08-29
Opis
Uchwała Nr XIX/162/2012Nr XIX1622012.pdf (24649 B)2012-08-29
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr XIX/163/2012Uchw Nr XIX.163.2012.pdf (310872 B)2012-08-29
Opisw sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica Rosielna”.
Uchwała Nr XIX/164/2012Uchw Nr XIX.164.2012.pdf (111724 B)2012-08-29
Opisw sprawie podziału Gminy Jasienica Rosielna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XIX/165/2012Nr XIX1652012.pdf (16038 B)2012-08-29
Opisw sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz Powiatu Brzozowskiego
Uchwała Nr XIX/166/2012Nr XIX1662012.pdf (15917 B)2012-08-29
Opisw sprawie zakupu działki w Bliznem
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «